Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 januari 2018

  Sämre än väntat för Holmen

  Holmen redovisar ett rörelseresultat på 421 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017, framgår det av bokslutsrapporten.

  Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 496 miljoner kronor, enligt Inquiry Financial.

  Rörelsemarginalen uppgick till 10,8 procent. Väntat var en marginal på 12,3 procent.

  Inga engångsposter ingick i rörelseresultatet, vilket var i linje med analytikernas förväntningar.

  Försäljningen uppgick till 3.908 miljoner kronor för perioden. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 4.035 miljoner kronor.

  För affärsområdet Kartong blev rörelseresultatet 106 miljoner kronor (232), lägre än väntade 121 miljoner. Ett underhållsstopp påverkade resultatet negativt med 170 miljoner kronor, vilket var högre än bolaget räknat med till följd av ”produktionsstörningar vid uppstart och större underhållsinsatser.” Holmen angav i samband med niomånadersrapporten att underhållsstoppet skulle kosta omkring 100 miljoner kronor.

  Även resultatet för affärsområdet Papper var svagare än väntat, då det kom in på 55 miljoner kronor (77) jämfört med väntade 74 miljoner. Säsongsmässigt högre kostnader ligger bakom resultatnedgången, enligt bolaget.

  Affärsområdet Trävaror visade ett rörelseresultat om 16 miljoner kronor, under väntade 24 miljoner. Försäljningspriserna ökade visserligen under kvartalet, vilket dock motverkades av ökade kostnader för virke och höga underhållskostnader.

  Utdelningen föreslås bli 13:00 kronor per aktie (12:00), att jämföra med förväntade 13:10 kronor.

  Aktien föll på Stockholmsbörsen.

  LÄS OCKSÅ: Tidningspapper blir dyrarePREMIUM: Så har skogsbolagen klarat blöthösten

  Relaterade artiklar

  Till toppen