Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juni 1999

  Salmonellanivå för EU

  EU vill slå fast en ”acceptabel” salmonellanivå som ska gälla i hela unionen. Mellan medlemsländer som når upp till denna mini-nivå ska det råda fri handel.
  En arbetsgrupp under EU-kommissionen arbetar fram ett förslag till nya direktiv för zoonoser, sjukdomar som sprids från djur till människa. För EU-gemenskapen som helhet, till exempel Frankrike, skulle förslaget innebära en rejäl uppryckning jämfört med dagens bristfälliga salmonellabekämpning. För Sverige kan konsekvenserna bli de motsatta.
  – Direktivet kan leda till att det blir större öppenhet för import, säger Ivar Vågsholm, ledare för SVA:s zoonoscenter och en av experterna i kommissionens arbetsgrupp.

  Friare import?
  Svensk livsmedelsnäring befarar att EU-direktivet leder till friare import av kött från länder som klarar den nivå som EU accepterar, men som inte uppfyller nuvarande svenska krav på salmonellafrihet. Det skulle kunna innebära större risker för svenska konsumenter och ge svenska uppfödare bekymmer.
  EU-kommissionen väntas lägga fram sitt förslag för Ministerrådet nästa år. Förutom salmonella väntas direktivet även gälla andra smittor, exempelvis campylobacter.
  (ATL)

  Relaterade artiklar

  Till toppen