Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 maj 2019

  Så vill branschen hindra glyfosatförbud

  För att rädda kvar glyfosat i lantbruket tänker branschen försöka lyfta fram andra nyttor än de rent ekonomiska av växtskyddsmedlet till politiker och allmänhet.

   Jordbruksverket har tagit fram en rapport som visar att lantbruket kommer att förlora stort på ett förbud.
  Jordbruksverket har tagit fram en rapport som visar att lantbruket kommer att förlora stort på ett förbud. FOTO: Mostphotos

  Det mest använda växtskyddsmedlet glyfosat hotas av förbud inom EU efter 2022 på grund av misstankar om att ämnet är cancerframkallande. Jordbruksverket har tagit fram en rapport som visar att lantbruket kommer att förlora stort på ett förbud.

  Förlusterna varierar enligt rapporten mellan 500 och 1 600 kronor per hektar för olika typgårdar. Men Jordbruksverkets beräkningar om ökade kostnader för maskiner, arbete och diesel fick kritik på en konferens i Alnarp på tisdagen.

  – Ni pratar om 300 kronor per hektar, glöm det, säger Bo Gunnarsson, som säger att han var först i Sverige med att använda glyfosat.

  Stora förluster

  Håkan Henriksson på Jordbruksverket, och ordförande i växtskyddsrådet, svarar så här på kritiken att man underskattat förlusterna.

  – Det är inte det stora bekymret, om det är lite till, vi har definitivt underlag att säga att det definitivt är stora förluster för lantbruket.

  Förutom rent ekonomiska förluster finns det även andra problem med ett glyfosatförbud. Problem som kanske kan få allmänheten och politikerna att gilla glyfosat.

  – Vi måste vara smarta och se vad vi kan lyfta. Vi måste använda argument kring fördelaktiga miljöeffekter, säger Håkan Henriksson.

  Kan vara förutsättning

  Risken är stor att det inte går att använda reducerad jordbearbetning, vilket leder till ett kväveläckage.

  Glyfosat kan också vara en förutsättning för vissa odlingsformer som gynnar den biologiska mångfalden.

  – Kan man visa att det här möjliggör biologisk mångfald, på riktigt, så finns det en styrka i det, säger Anneli Kihlstrand, VD på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

  Utan glyfosat blir det också svårt att etablera sena fånggrödor och vall, vilket minskar kolinlagringen och leder till en negativ klimateffekt.

  – Rädda klimatet med glyfosat, säger Lena Holm, som driver konsultfirman Jordvetaren.

  Upp till 1 600 kronor per hektar i förlust

  Jordbruksverkets beräkningar av förluster vid ett glyfosatförbud för olika typgårdar, kronor per hektar.

  Stor mellansvensk växtodlingsgård

  1 080 – 1 590 kr/ha i förlust

  Skånsk växtodlingsgård

  680 – 1 170 kr/ha i förlust

  Mjölkgård sydost

  458 – 1 020 kr/ha i förlust

  Mjölkgård norr

  720 – 1 190 kr/ha i förlust

  Mjölkgård i småbruket landskap

  1 130 – 1 230 kr/ha i förlust

  Glyfosat

  Är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning.

  Den årliga försäljningen av glyfosat i Sverige är mellan 600 och 700 ton.

  Glyfosats herbicida egenskaper upptäcktes 1970 av den amerikanske kemisten John E Franz under hans arbete på Monsanto.

  Glyfosat och dess isopropylaminsalt är de aktiva substanserna i många bekämpningsmedel varav Roundup är det mest kända. Monsantos patent på glyfosat gick ut år 2000, så ämnet finns numer i ett flertal bekämpningsmedel.

  Enligt WHO:s cancerenhet lARC är det sannolikt att glyfosat kan orsaka cancer, men bland andra EU:s livsmedelsmyndighet EFSA och kemikaliemyndigheten ECHA anser inte att det sambandet går att bevisa.

  EU-parlamentet har i en icke bindande resolution röstat för att ämnet bör fasas ut och förbjudas från december 2022 när det nuvarande godkännandet löper ut.

  Källa: Wikipedia

  Relaterade artiklar

  Till toppen