Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 april

  Så utvecklas jordbruksproduktionen

  Frukt- och grönsaksproduktionen ökar medan mjölk-, nötkötts- och grisköttsproduktionen stadigt minskar. ATL listar upp- och nedgångar det senaste decenniet, sektor för sektor.

   Den svenska spannmålsproduktionen har ökat senaste decenniet.
  Den svenska spannmålsproduktionen har ökat senaste decenniet. FOTO: Kjell-Arne Larsson/TT

  Spannmål

  Den svenska spannmålsproduktionen har ökat senaste decenniet, men minskade efter fjolårets torka med 43 procent, jämfört med snittet de senaste fem åren.

  Fram till dess var det främst produktionen av högavkastande höstvete som ökade. Rekordstora arealer har redan såtts, vilket borgar för stor skörd i år. En svagt positiv trend har även noterats för oljeväxterna raps och rybs de senaste tio åren. Oljeväxtskörden blev dock i fjol 33 procent mindre mot ett femårsgenomsnitt.

   Mjölk- och mejeriimporten ökade med 7 procent i fjol, enligt en ny rapport från Jordbruksverket.
  Mjölk- och mejeriimporten ökade med 7 procent i fjol, enligt en ny rapport från Jordbruksverket. FOTO: Ann Lindén

  Mjölk

  Invägningen av mjölk sjönk med cirka 6 procent de senaste nio åren och nedgången var 2 procent i fjol. Mjölkdrickandet ökar per person och 70 procent av mjölken som konsumeras i Sverige är svenskproducerad, men en allt större del importeras. Som ATL tidigare berättat ökade mjölk- och mejeriimporten med 7 procent i fjol, enligt en ny rapport från Jordbruksverket.

   Nötproduktionen har minskat med cirka 2 procent senaste decenniet, men växte med nästan 4 procent helåret 2018.
  Nötproduktionen har minskat med cirka 2 procent senaste decenniet, men växte med nästan 4 procent helåret 2018. FOTO: Ann Lindén

  Nötkött

  Nötproduktionen har minskat med cirka 2 procent senaste decenniet, men växte med nästan 4 procent helåret 2018. Efterfrågan på svenskt nötkött har stigit i takt med en allt större medvetenhet om mervärden med svensk köttproduktion, vilket hållit nötpriserna på stabila nivåer. Slakten på kor och kvigor har också ökat till följd av minskad mjölkproduktion och den fick en extra skjuts efter torkan i fjol och den efterföljande foderbristen.

  Griskött

  Grisköttproduktionen har sjunkit med 4 procent senaste tio åren efter minskad efterfrågan, även om viss återhämtning skett senaste åren och prisbilden förbättrats. Under 2018 ökade till och med produktionen med 4 procent. Torkan kan dock ha bidragit till ökad grisslakt. 70 procent av grisköttet som konsumeras i landet är svenskproducerat.

  Frukt och grönsaker

  Frukt- och grönsaksproduktionen har sammantaget ökat stadigt senaste decenniet med uppåt 40 procent. Enbart färska frukter och bär har dock haft en svagare utveckling med en uppgång på 10 procent samma period. Samtidigt har äppelproduktionen ökat kraftigt till cirka 25 000 ton per år i snitt, med en produktionsökning på hela 46 procent mellan 2017-2018.

   Produktionen av matpotatis har varit i stort sett oförändrad senaste decenniet.
  Produktionen av matpotatis har varit i stort sett oförändrad senaste decenniet. FOTO: Andr Maslennikov/TT

  Potatis

  Produktionen av matpotatis har varit i stort sett oförändrad senaste decenniet. Däremot har odling av potatis för utvinning av enbart stärkelse ökat något.

  Socker

  Sockerbetsproduktionen har minskat efter nya EU-regler som slopat produktionskvoter för sockerbetor, vilket medfört ett överskott och lägre priser.

  Växthusgurka

  2017 skördades 31 000 ton växthusgurka och produktionen har varit ganska oförändrad de senaste tio åren.

  Frilandsodlade morötter

  En fjärdedel av den totala svenska grönsaksarealen utgörs av morotsodlingar. År 2017 skördades 109 000 ton morötter. Skördenivåerna har varierat senaste decenniet och det syns ingen tydlig trend.

  Sallat

  Sallatproduktionen har legat stabil senaste tio åren med snittskördar på omkring uppåt 30 000 ton per år. Efterfrågan på bladgrönsaker har ökat mest och bladgrönsaksskörden uppgick till 5 500 ton 2017.

  Tomat

  Produktionen av tomater har minskat över tid. För 20 år sedan skördades i snitt 19 000 ton tomater per år och i dag runt 14 000. Det beror främst på ökad tomatimport av främst special- och småtomater. För att möta konkurrens har många svenska tomatodlare börjat odla småtomater.

  Källa: Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen