Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 februari

  Bästa råden: Så undviker du olyckor med storbalar

  Dåliga riskbedömningar och osäkra rutiner tros ligga bakom många allvarliga olyckor med storbalar. Det konstaterar Säker arbetsmiljö i en rapport – och tipsar om fem viktiga åtgärder för att undvika dem.

   Projektgruppen på Säker arbetsmiljö: Torsten Ivarsson, Anders Danielson, Stefan Wistrand och Joel Persson. 
  Projektgruppen på Säker arbetsmiljö: Torsten Ivarsson, Anders Danielson, Stefan Wistrand och Joel Persson.  FOTO: Säker arbetsmiljö

  Föreningen Säker arbetsmiljö har under hösten gjort en noggrann undersökning av alla dödsolyckor med storbalar de senaste åren. Projektgruppen besökte också flera gårdar som drabbats.

  Mellan 2005 och 2018 inträffade 12 dödsolyckor i samband med hanteringen av storbalar. Men väldigt många andra allvarliga olyckor skedde också under perioden. 

  – Det genomgående är att man underskattar riskerna med hanteringen och vi är själva förvånade över att det kan bli sådana drastiska konsekvenser, säger Anders Danielson, projektledare för rapporten om olyckor med storbalar.

  Få olyckor utreds

  Han påpekar att lantbrukare vet att balarna väger uppåt 600 kilo, men att det kan vara svårt att förstå vad som händer när en bal kommer i rörelse eller när man tappar en bal. Han är också besviken på Arbetsmiljöverket som inte utreder olyckor på samma sätt som tidigare. 

  – Arbetsmiljöverket har bara gjort utredningar i hälften av de dödsolyckor som vi utrett. Det tycker vi är upprörande och högst förvånande. Man får en känsla av att lantbruket inte anses som lika viktigt som andra branscher. 

  Rapporten kom bland annat fram till att lantbrukare kan vara dåliga på att göra riskbedömningar. 

  – Man går inte igenom gårdens risker som man egentligen borde. Och har inte alltid säkra rutiner kring de återkommande jobben på gården. 

   Hydrauliska sidor, i form av grindar eller spännband som fälls upp, är inte bara praktiskt. Det är även idealiskt ur säkerhetssynpunkt eftersom föraren inte behöver gå intill vagnen för att säkra lasten.
  Hydrauliska sidor, i form av grindar eller spännband som fälls upp, är inte bara praktiskt. Det är även idealiskt ur säkerhetssynpunkt eftersom föraren inte behöver gå intill vagnen för att säkra lasten. FOTO: Fredrik Stork

  Satsa på ny teknik 

  Det fanns egentligen ingen gemensam faktor i de olyckor som gruppen utrett. 

  – Vi trodde att vi skulle hitta någon gemensam nämnare bland maskiner och utrustning inledningsvis. Men det kunde vi inte hitta. Lantbrukare använder så mycket olika utrustning. Men i de flesta fall handlar det om handhavandefel och även ofta om ren otur. 

  En av de viktigaste åtgärderna som lantbrukare kan göra, menar utredarna, är att satsa pengar på ny teknik. Det finns till exempel utrustning och balgripar som tar loss plasten och nätet runt balen, utan att man ens behöver gå ur traktorhytten. 

  – Det kommer nya tekniska lösningar varje år. Och är det någonstans man ska investera så är det i de återkommande jobben som man gör nästan dagligen. Har man en genomtänkt kedja från lager till foderbord så har man igen det tusenfalt.

  Vanligt att halka

  Anders Danielson nämner också de nya storbalsvagnarna med hydrauliska sidor. 

  – Då slipper man det tidskrävande och ibland farliga arbetet med spännbanden. En vanlig olycka är att man halkar eller tappar taget när banden ska spännas. Man vinner också mycket tid och hinner köra fler lass per dag.

  Rapporten har sammanställt ett stort antal råd i två faktablad för säkrare hantering av storbalar. 

  – Det kan bli självklara råd, men de vara bra att upprepa. Det är inte alltid de är så självklara för alla. 

  Rapporten kan läsas i sin helhet på sakerarbetsmiljo.se. Där finns också de två faktabladen om hantering, lagring, lastning och transport av storbalar som föreningen Säker arbetsmiljö har sammanställt. Förutom hydrauliska sidor finns det även andra former av lastsäkring som gör att användaren inte behöver gå intill lasten.

  Fem viktiga tips

  • Ställ vagnen med storbalar på så plan mark som möjligt. 

  • Stapla storbalarna plant och säkert. 

  • Kolla traktorns hydraulsystem och att balgripen inte tappat kraft.

  • Använd ett balspjut som är utrustat med ytterligare två hjälpspjut.

  • Gå aldrig under hängande last. 

  Relaterade artiklar

  Till toppen