Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 februari

  Så stor är vedmarknaden

  2016 uppskattades den svenska marknaden för brännved till 6,4 miljoner kubikmeter travat mått, vilket sannolikt är en underskattning.

   6,4 miljoner kubikmeter ved, som den svenska marknaden för brännved uppskattas till, motsvarar 10,6 Globen Arenor.
  6,4 miljoner kubikmeter ved, som den svenska marknaden för brännved uppskattas till, motsvarar 10,6 Globen Arenor.

  Den officiella statistiken för användning av ved bygger på Energimyndighetens årliga undersökningar. Den visar att drygt 200 000 hushåll i Sverige värmer huset med vedpanna som huvudsaklig värmekälla. Till det kommer över 600 000 så kallade ”lokaleldstäder”, alltså braskaminer, kakelugnar, vedspisar och så vidare. Men den offentliga statistiken underskattar sannolikt antalet rejält.

  Undersökningen tar bara med de som uppger att de använder mera än en kubikmeter ved. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) däremot för register över alla förbränningsanläggningar. Där finns omkring 2 miljoner lokaleldstäder, 1,4 miljoner fler än de som är med i Energimyndighetens statistik. Dessa använder alltså troligtvis mindre än en kubikmeter per år.

  Köper säck på mack

  – De använder ju väldigt lite per fastighet. Där tror jag de flesta som trivseleldar köper sin säck på bensinstationen eller liknande, säger Bengt E Löfgren på Pelletsförbundet.

  Han tror inte att den svarta vedmarknaden är speciellt stor.

  – Jag har svårt att se att det handlar om någon betydande marknad. Jag tror att de som investerar i en vedpanna har tillgång till egen ved i de allra flesta fall.

  Ved från öst

  Att bygga en vit och affärsmässigt hållbar verksamhet på att köpa upp mindre volymer massaved från skogsägare tror han inte är lätt, man måste räkna med att priset för råvaran är det dagsaktuella massavedspriset.

  – Jag vet att de större vedföretagen har gått bet på att få lönsamhet genom att köpa massaved i Sverige. Det köper in större partier från framförallt Estland.

  LÄS OCKSÅ: Hård svartkonkurrens i vedbranschenLÄS OCKSÅ: Därför ger stamkvistning av björk ökad tillväxtLÄS OCKSÅ: Höjda massavedspriser i NorgeLÄS OCKSÅ: Här blir flis gas och el

  Till toppen