Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 november 2019

  Höjd beredskap mot afrikansk svinpest

  Koll på vildsvinen, vassare vakthållning vid känsliga rastplatser och massor av information.

  Det är huvuddragen i Jordbruksverkets rapport till regeringen om hur afrikansk svinpest, som finns på andra sidan Östersjön, ska hindras från att angöra Sverige.

   Förvaltningen av vildsvinsstammen är en av nycklarna till att smittan inte sprids.
  Förvaltningen av vildsvinsstammen är en av nycklarna till att smittan inte sprids. FOTO: Mikael Gustafsson/Naturfotograferna/TT

  Afrikansk svinpest finns i våra östra grannländer; Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland är alla drabbade. Vildsvinen är den vanligaste smittspridaren lokalt. När smittan gör längre hopp i geografin beror det oftast på att människor fört med sig smittan via livsmedel eller förorenade kläder och utrustning.

  Vildsvinsstammen i Sverige växer snabbt. Det uppskattas att det i dag finns omkring 300 000 vildsvin i Sverige, men siffran är osäker.

  Ökad jakt minskar inte risken

  I rapporten konstateras att en generellt ökad jakt på vildsvin i syfte att minska stammen kraftigt inte påtagligt minskar risken för att sjukdomen introduceras i landet. Däremot kan det bli aktuellt att försöka minska vildsvinsstammen lokalt, i vissa områden där sannolikheten och konsekvenserna av smittspridning bedöms vara särskilt höga. Vilka dessa områden är ska utredas vidare.

  Även åtgärder för en bättre inventering av vildsvinen och regelverket för hur vildsvin får utfodras bör ses över.

  Föreslår ändring i jaktlagen

  Jordbruksverket föreslår också en ändring i jaktlagen som innebär att Naturvårdsverket eller länsstyrelsen kan besluta om jakt för att minska risken att en allmänfarlig djursjukdom sprids, även om markägaren motsätter sig en sådan jakt.

  Höjd gard på gårdarna för att stoppa smittan föreslås ske genom att programmet SSB Gris (Smittsäkrad besättning gris) tillförs ytterligare en miljon kronor, motsvarande en veterinärtjänst per år.

  Ökad biosäkerhet eftersträvas också, bland annat genom en översyn av hur kommuner och Trafikverket sköter sophanteringen vid rastplatser.

   Information i många former och kanaler ska hindra att afrikansk svinpest introduceras i Sverige.
  Information i många former och kanaler ska hindra att afrikansk svinpest introduceras i Sverige. FOTO: Göran Berglund

  Vill ha vildsvinspeng

  Information i olika former och kanaler är viktigt för att människan inte av oförstånd ska introducera smittan i Sverige. Detta arbete är ständigt pågående och ska intensifieras med flera broschyrer, nya Youtube-filmer, väderbeständiga skyltar på rastplatser och mycket annat.

  Det sannolika scenariot om smittan debuterar i Sverige är att vildsvin drabbas och dör. Det är därför av största vikt att vildsvin som hittas döda också rapporteras och blir analyserade. Detta sker i alltför liten utsträckning i dag.

  Därför föreslår Jordbruksverket att det utreds om en vildsvinspeng kan utgå som ersättning till den som rapporterar ett dött vildsvin till SVA.

  Rapporten

  Jordbruksverket fick i maj regeringens uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, utreda om det finns behov av fler åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige. Rapporten har nu lämnats över till regeringen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen