Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 January

  Så ska Frankrikes strategi stärka jordbruket

  Franska jordbrukare ska få bättre betalt för sina produkter, lovar regeringen i Frankrike efter en serie överläggningar inom livsmedelsbranschen.

  – Äntligen går utvecklingen åt rätt håll, säger mjölkbonden Florent Renaudier till ATL.

  I somras lanserade den franska regeringen en flera månader lång livsmedelskonferens.

  Jordbrukare, industrier och handeln har nu deltagit i en omfattande brainstorming för att finna lösningar på en rad aktuella problem.

   Franske mjölkbonden Florent Renaudier är positiv till resultatet.
  Franske mjölkbonden Florent Renaudier är positiv till resultatet.

  Ett av de viktigaste målen för samtalen har varit att bönderna måste få skäligt betalt för sitt arbete. Enligt den franska jordbrukskassan har deras inkomster försämrats kraftigt under de senaste åren.

  Lagändringar ska sätta press

  Nyligen presenterade regeringen sina slutsatser av höstens möten, och lovar flera lagändringar under våren.

  Det ska till exempel bli förbjudet för livsmedelsbutiker att sälja varor till förlustpriser. Handeln ska inte längre kunna pressa ner sina inköpspriser till orimligt låga nivåer, vilket i slutändan drabbar bönderna.

  Florent Renaudier är mjölkproducent i Mayenne i nordvästra Frankrike, och sitter i ledningen för jordbrukarfacket FNSEA i regionen. Idag är han optimistisk.

  – Ja, jag är positiv till resultatet. Äntligen har vi fått ett erkännande av att de låga priserna är ett allvarligt problem.

  Plan ska stärka fransk mjölk

  Florent Renaudier säger att det är bra att regeringen har uppmanat till bildandet av nya specialiserade nätverk där alla deltagare i en kedja från jordbrukare till handeln, ska ingå.

   Ett av förslagen är att konsumtionen av lokala produkter ska privilegieras.
  Ett av förslagen är att konsumtionen av lokala produkter ska privilegieras. FOTO: Diane Hemani

  I december kunde till exempel mjölkbranschens nätverk presentera en plan för att öka den franska mjölkens konkurrenskraft.

  – Vi har bland annat tagit fram nya tydligare regler för framställningen av nischade produkter, för att alla ska jobba enligt liknande metoder, berättar han.

  Öka ekoproduktionen

  Regeringen har också lovat att införa en ny kvalitetsmärkning av franska produkter som ska exporteras. Flera av förslagen berör miljön. Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska minska, och den ekologiska produktionen ska öka.

  Jordbrukarfacken är dock oroliga för att de mäktiga livsmedelskedjorna till syvende och sist inte tar sitt fulla ansvar för att betala mer för produkterna.

  – Men vi får snart veta hur det går, säger Florent Renaudier.

  Fem prioriterade områden:

  En minskning av fytosanitära produkter.

  Ökad säkerhet inom matproduktionen.

  Att Frankrike är oberoende vad gäller protein.

  Att förbättra arbetsmiljön inom jordbruket och livsmedelsbranschen.

  Att utveckla metangasproduktionen.

  Förslag som förväntas påverka jordbrukarna:

  Livsmedelsprodukter ska säljas i handeln till priser som minst motsvarar inköpspriset förbättrat med 10 procent. Det blir förbud för erbjudanden som ”betala för en, ta två”.

  Straffen för missvård av djur både på slakterier och vid transporter kommer att skärpas.

  Den ekologiska odlingen ska utökas från att i dag utgöra 6,5 procent av jordbruksarealen till 30 procent under 2030.

  Konsumtionen av lokala produkter ska privilegieras.

  Varje bransch inom livsmedelsområdet ska bilda ett nätverk bestående av hela kedjan. Frankrike ska föreslå att EU-kommissionen skapar ett nytt ”Observatorium för sanitära risker”, som ska övervaka importen av livsmedel från länder utanför EU.

  Till toppen