Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 augusti

  Så ska fler jägare motiveras att intressera sig för vildsvin

  Vildsvin vållar allt större skador på skörd och odlingar i Sverige. Stammen växer för varje mild vinter.

  Ökad jakt är en lösning. Men det behövs efterfrågan på köttet.

  – Servera vildsvin i skolan, föreslår Marcus Öhman, enhetschef på Naturvårdsverket.

   Vildsvin på menyn kan leda till ökad jakt tror Naturvårdsverket.
  Vildsvin på menyn kan leda till ökad jakt tror Naturvårdsverket. FOTO: TT

  Det är svårt att räkna vildsvin. De gömmer sig dagtid och rör sig mest om nätterna, ibland i flockar där antalet djur är besvärligt att uppskatta. Naturvårdsverket har dock beräknat att Sverige har cirka 300 000 vildsvin.

  I grannlandet Danmark är det grymt annorlunda. Där finns nu bara 25 vildsvin, enligt färsk statistik, och myndigheternas mål är att hålla antalet nere.

  De svenska vildsvinen fick grönt ljus 1987, när riksdagen bestämde att de tillhör Sveriges fauna. Arten utrotades här på 1600-talet, men återfördes under 1900-talet i jakthägn som de ibland tog sig ut ifrån.

  ”Stort misstag”

  Rymlingarna blev anfäder till dagens vildsvinsstam.

  – Det var ett stort misstag, säger Anders Wetterin på LRF om riksdagens beslut för 33 år sedan.

  Wetterin är sakkunnig om jakt och viltvård, med koll på vildsvin.

  – Vi höjde rösten och varnade för problem, säger han om vad LRF gjorde 1987.

  Han lyfter dock genast fram ”förmildrande omständigheter” för politikerna som tog beslutet.

  – Det byggde på kunskap från dåvarande Västtyskland, där vildsvin alltid funnits. Där hade man lärt sig jaga vildsvin och tyckte sig ha kontroll på stammen, framhåller Wetterin.

  Gillar milda vintrar

  Läget ändrades dock.

  – Nu har man stora problem även i Tyskland. En orsak är klimatförändringarna. Milda vintrar gynnar vildsvin väldigt mycket. De får sina första kullar i januari eller februari, fortsätter han.

  Ökad odling av majs har också bidragit till att vildsvinen blivit fler i Tyskland, enligt Anders Wetterin.

  Här hemma lade Naturvårdsverket i våras fram en ny förvaltningsplan för vildsvin. I den sägs att skadorna som djuren orsakar på skörd och odling ska halveras. Detsamma gäller för trafikskador.

  Motivera jägarna

  Verket hoppas att bättre metoder för att hålla koll ska hjälpa till. Det talas både om förfinad räkning och en fungerande standard för beräkning av skadorna djuren orsakar.

  – De förstör ju för jordbruket, i trädgårdar och på idrottsanläggningar, konstaterar Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

  Det konkreta sättet att minska stammen är ökad jakt. Men då måste jägarna motiveras att bli mer aktiva.

  – På en del ställen behöver samarbetet mellan lantbrukare och jägare bli bättre. Man måste vara överens om hur många vildsvin som kan accepteras i ett område, och om hur stora skadorna är, säger Torbjörn Larsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

  – Det måste också tas beslut om småskalig försäljning av vildsvinskött, framhåller Larsson.

  Förslag om nya regler

  Livsmedelsverket lade i december fram ett förslag om förenklade regler, och har fått i uppdrag att fortsätta arbetet. Flera andra myndigheter ska också se över hur konsumtionen av vildsvinskött kan öka. Både utbud och efterfrågan behöver höjas.

  – En sak man kan göra från myndigheternas sida är att servera vildsvin i skolan, på sjukhus och i andra offentliga matsalar. Där finns en stor potential, säger Marcus Öhman på Naturvårdsverket.

  Vildsvin

  Är släkt med tamsvinet.

  Kan bli 185 centimeter långt, med en mankhöjd upp till 100 centimeter, men är oftast mindre.

  Finns främst i löv- eller blandskog. Trivs särskilt bra i landskap där åkrar, ängar och odlingar blandas med skogsområden.

  Allätare som gärna mumsar på ollon, rötter eller kadaver.

  Bökar i jorden när det söker föda, vilket kan ödelägga exempelvis odlingar av potatis eller ärter.

  Utrotades i Sverige på 1600-talet. Återinfördes i hägn, och började rymma därifrån på 1970-talet.

  På 30 år ökade stammen från några hundra till cirka 175 000 djur 2014.

  Sprider sig norrut i landet. Finns upp till södra Värmland, södra Dalarna och Gävleborg.

  Vildsvinsstammen uppskattas i år till minst 300 000 individer, enligt Naturvårdsverkets förvaltningsplan.

  Enligt LRF orsakar vildsvin skador för cirka en miljard kronor årligen för jordbruket. Summan bygger på beräkningar från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

  Källa: NE, LRF, Naturvårdsverket

  ATL TV:Han jagar vildsvin varje dag

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen