Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 september 2019

  Så ska EU locka fler till gröna investeringar

  EU-länderna enades på onsdagen om ett system för att klassificera gröna investeringar. Det tillkännagav ministerrådet i ett pressmeddelande.

   I slutet av 2021 hoppas EU att det nya klassificeringssystemet ska införas.
  I slutet av 2021 hoppas EU att det nya klassificeringssystemet ska införas. FOTO: Shutterstock/TT

  Ländernas EU-ambassadörer godkände ett system för att klassificera ekonomisk verksamhet. Förhoppningen är att det ska underlätta att attrahera privata investerare i klimatomställningen.

  ”Den privata sektorns deltagande är absolut nödvändigt för att åtgärda problemen med klimatförändringen”, sade Finlands finansminister Mika Lintilä i ett uttalande.

  Finland är EU:s ordförandeland detta halvår.

  ”Hundratals miljarder euro kommer att behövas som investeringar för övergången. Det står klart att kapitalet inte bara kan komma från offentliga budgetar”, fortsatte han.

  För närvarande finns ingen gemensam definition inom EU eller globalt vad som är miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. EU:s nya system ska både stoppa fragmentiseringen av definitioner bland EU-länderna och förhindra ”gröntvätt”, där verksamhet felaktigt betecknas som miljövänlig.

  Överenskommelsen mellan EU-länderna innebär att grön verksamhet måste uppfylla minst ett av sex mål och inte avsevärt skada något av de andra målen.

  De sex målen är:

  • Begränsa klimatförändringen.

  • Anpassning till klimatförändringen.

  • Uthållig användning och skydd av vatten och marina resurser.

  • Övergång till kretsloppsekonomi, inklusive återanvändning och att förhindra tillkomst av avfall.

  • Hindra och begränsa utsläpp.

  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

  Dessutom måste verksamheten följa minimikrav för arbetsmarknaden och företagsledning.

  Specifika tekniska krav ska även tas fram för enskilda branscher.

  EU siktar på att införa klassificeringssystemet i slutet av 2021 och tillämpas fullt ut från slutet av 2022. Systemet ska ligga till grund för allt från skattelättnader till miljömärkning.

  Nästa steg är att EU-ländernas representanter börjar förhandla om en slutversion av förslaget med Europaparlamentet och kommissionen. Parlamentet kom fram till sin ståndpunkt i mars.

  Relaterade artiklar

  Till toppen