Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 september 2018

  Så påverkar torkan jordarnas funktioner

  Ny studie visar att värmen och torkan får långvariga effekter på markens mikrobsamhällen. I en ond spiral gynnar torkan snabbväxande gräs – som ytterligare torkar ut jorden.

   En ny studie, författad av forskare från flera länder i Europa, har undersökt hur jorden påverkas av extrem torka.
  En ny studie, författad av forskare från flera länder i Europa, har undersökt hur jorden påverkas av extrem torka. FOTO: Mostphotos

  Det är i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature som forskare från bland annat SLU presenterar en studie över hur jorden påverkas av extrem torka. I jorden återfinns ett myller av svampar och bakterier som är sammankopplade i intrikata nätverk.

  – Dessa interaktioner är viktiga för en lång rad ekosystemfunktioner som växtnäringsomsättning, rent grundvatten och minskade utsläpp av växthusgaser, säger en av författarna, professor Sara Hallin, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU i ett pressmeddelande.

  Trots detta vet forskarna ganska lite om hur markmikrobernas hanterar långvarig torka. Forskningsstudien har därför med hjälp av DNA-teknik undersökt hur mikrobsamhället är sammansatt i gräsmark med olika växtarter före, under och efter extrem uttorkning. Det visade sig att bakteriesamhällen påverkas betydligt mer av torkan än de i svampsamhället, något som delvis kan förklaras med att de sistnämndas mycelstruktur och förmåga att transportera vatten gör dem mindre torkkänsliga.

  Dessutom upptäckte forskarna att torkan orsakade en kraftig ökning av snabbväxande, torktåligt gräs.

  – Denna ökning i biomassa ovan jord orsakade i sin tur ökad vattenavgång från jorden i form av evaporation från gräset, vilket ytterligare torkade ut jorden. Bristen på vatten påverkar såväl svampar som bakterier, men bakteriesamhället drabbas alltså hårdast, säger Sara Hallin.

  LÄS OCKSÅ: Ekologiskt jordbruk bättre anpassat för torkaLÄS OCKSÅ: SLU bland världens 10 bästa

  Relaterade artiklar

  Till toppen