Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 juni

  Så mycket tjänar de svenska jordbruken

  Heltidsjordbrukens inkomster minskade med i snitt 4 procent mellan 2017-2018. Främsta orsak var torkan. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.

  FOTO: Jeppe Gustafsson/TT

  På torsdagen publicerade Jordbruksverket sitt årliga statistiska meddelande om jordbrukshushållens inkomster. Statistiken bygger på bland annat jordbrukares deklarationsuppgifter och jämför den här gången inkomsterna (efter transfereringar, såsom skatter och barnbidrag) under torkåret 2018 med 2017.

  Undersökningen visar att den disponibla snittinkomsten ökade med totalt 1 procent 2017 och 2018 för samtliga jordbrukshushåll. Samtidigt minskade den för de flesta verksamhetsgrenar inom jordbruket.

  Rapporten visar också att hushållsinkomsten för heltidsjordbruk i snitt minskade med 4 procent till 417 190 kronor 2018, jämfört med året innan.

  – Mellan 2016-2017 gick inkomsterna upp väldigt mycket och nu ser vi att det blev en nedgång efter torkan 2018. Det är ingen överraskning, säger rapportförfattaren Malin Sandberg på Jordbruksverkets statistikenhet.

  Stort tapp

  Bland heltidsjordbruken hade de med över 200 hektar mark samt de inom verksamhetskategorin trädgårdsväxter högst inkomster. Störst var tappet för verksamhetsinriktningarna andra lantbruksdjur (får, getter, gris och fjäderfä), med en minskning på 11 procent. Den kategorin låg i topp 2016-2017. Därefter följde mjölkkoföretag vars snittinkomster backade med 8,4 procent och verksamheter med nötkreatur och/eller mjölkkor där tappet var 6 procent.

  Heltidsjordbruken i Västra Götalands län hade den högsta genomsnittliga hushållsinkomsten på 452 600 kronor. Det var 8,5 procent över snittet i riket på 432 900 kronor.

  Heltidsjordbruken i Jönköpings län låg näst högst på drygt 440 000 kronor.

  Störst för mjölkbönder

  Lägst var snittinkomsterna på Gotland både vad gäller samtliga jordbrukarhushåll och heltidsjordbruk: 343 100 kronor respektive 339 500 kronor år 2018. För samtliga jordbrukarhushåll låg hushållsinkomsterna på i snitt på 399 300 kronor, en ökning med 1 procent till 3 800 kronor.

  Den genomsnittliga inkomsten för samtliga jordbrukarhushåll var störst hos dem med arealer på över 200 hektar, samt inom driftsinriktningen mjölkkor.

  Högst var snittinkomsten inom denna kategori i Jönköpings län, 432 300 kronor och 8,3 procent över riksgenomsnittet på 399 300 kronor.

  Därefter följde Västmanland Östergötland och Kalmar som alla låg strax över 410 000 kronor som låg på mellan 3 och knappt 4 procent över riksgenomsnittet.

  Skillnader mellan könen

  De kvinnliga företagarna med enskild firma har 128 procent högre inkomst från tjänst jämfört med kvinnliga jordbrukare som vid mättillfället ingick i ett äkten- eller samboskap: 278 000 kronor respektive 252 000 kronor.

  De kvinnliga jordbruksföretagarna arbetade i snitt 90 procent av de manliga företagarnas tid. Samtidigt utgjorde kvinnornas snittinkomst från näringsverksamhet bara mellan 30-40 procent av de manliga företagarnas.

  – Att männen i snitt jobbar mer förklarar därmed bara en liten den av skillnaderna i inkomst från näringsverksamhet mellan könen. Det kan finnas andra förklaringar som behöver studeras närmare, till exempel ålder eller verksamhetstyp, säger Malin Sandberg.

  Det har Jordbruksverket tittat på

  Det är inkomster från näringsverksamhet, tjänst och kapital som ingår i undersökningen. Jordbruksverket tittar även på inkomster efter skatter och bidrag, alltså disponibel inkomst.

  Uppgifter om vilka deklarationslämnare som är jordbrukare hämtas från lantbruksregistret.

  Källa: Jordbruksverket

  Mer ur rapporten

  Vid en jämförelse mellan samtliga jordbrukarhushåll, heltidsjordbruk och småbruk, var de genomsnittliga totala taxerade förvärvsinkomsterna år 2018 högst för småbruk. De låg på 490 000 kronor.

  Motsvarande siffror för samtliga jordbrukarhushåll och heltidsjordbruk var 481 900 respektive 489 500 kronor.

  Källa: Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen