Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 september 2018

  Nya uppgifter ger hum om priset för LRF Konsult

  Prislappen när LRF Konsult såldes till riskkapitalbolaget Altor i våras har hittills varit hemlig. Men nya uppgifter pekar enligt ATL:s beräkningar mot att LRF Konsult värderades till tio gånger årsvinsten och att köparna betalade ungefär 450 miljoner kronor för sin del i bolaget.

  FOTO: Leif Ingvarson/Mostphotos

  – Vi är medvetna om att det går att komma hyfsat nära om man räknar på de nya uppgifterna, säger Erik Pihlo, ekonomichef på LRF till ATL.

  Bra affär eller bondfångeri? Åsikterna gick isär när LRF i våras sålde 75 procent av LRF konsult till riskkapitalbolaget Altor. En del av svaret på bondfångarfrågan handlar förstås om hur mycket LRF fick betalt – något som hittills varit hemligt.

  Men när LRF nyligen berättade om resultatet för årets första åtta månader framkom en del nya uppgifter. Där framgick att vinsten under perioden uppgick till 864 miljoner kronor, jämfört med 450 miljoner kronor under samma period ifjol.

  Vidare angav LRF att en hög kapitalavkastning samt en reavinst från LRF Konsult-affären låg bakom resultatet. Den som är nyfiken på reavinsten kan alltså försöka isolera den från kapitalavkastningen. Här gav LRF ytterligare ledtrådar – de totala finansiella placeringarna uppgavs ha avkastat 7,8 procent under de första åtta månaderna i år.

  Av LRF:s årsredovisningar framgår att koncernen hade finansiella placeringar värda ungefär 5 miljarder kronor år 2016 och 5,5 miljarder kronor år 2017. Om man antar att kapitalet under 2018 legat på ungefär 6 miljarder kronor ger avkastningen på 7,8 procent en summa på knappt 470 miljoner kronor

  Drar man bort den summan från vinsten på 864 miljoner kronor återstår en summa på knappt 400 miljoner kronor, som alltså till stor del skulle kunna komma från reavinsten i LRF Konsult.

  I LRF:s årsredovisningar anges det bokförda värdet av LRF Konsult till drygt 200 miljoner kronor. Reavinsten är skillnaden mellan försäljningsvärde och bokfört värde. Om reavinsten är knappt 400 miljoner kronor innebär det alltså en total köpeskilling på cirka 600 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär tio årsvinster i LRF Konsult.

  Direkt efter affären ska LRF ha köpt tillbaka 25 procent av LRF Konsult, vilket innebär att Altors nettobetalning till LRF i så fall legat på cirka 450 miljoner kronor.

  Erik Pihlo och LRF vill inte närmare kommentera ATL uppskattningar om köpesumman. Mer detaljer kan gå att utläsa i LRF:s årsredovisning för 2018 som kommer i vår.

  Ytterligare uppgifter

  I LRF:s pressmeddelande om årets första åtta månader framkom även andra uppgifter som pekar mot en reavinst på knappt 400 miljoner kronor.

  Skillnaden mellan årets och förra årets vinst för perioden är 414 miljoner kronor (864 mkr – 450 mkr = 414 mkr).

  Samtidigt uppger LRF att överskottet från affärsverksamheten minskat med 94 miljoner kronor från 143 miljoner kronor till 49 miljoner kronor i och med försäljningen av LRF Konsult (143 mkr – 49 mkr = 94 mkr). Å andra sidan balanseras det av en ökning av avkastningen från de finansiella placeringarna, som under förra årets första åtta månader ha gett 7,2 procent.

  Givet ATL:s antagande om kapitalets storlek ger det en skillnad på ca 72 miljoner kronor. Totalt ger detta en skillnad på 392 miljoner kronor (414 mkr – 94 mkr + 72 mkr = 392 mkr).

  Observera dock att LRF:s pressmeddelande om årets första åtta månader inte innehöll någon komplett balans- och resultaträkning, vilket innebär att andra kostnader och intäkter kan finnas för perioden.

  Källor: Pressmeddelande om årets första åtta månader från LRF. LRF:s årsredovisningar för 2017.

  Till toppen