Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 mars 2017

  Så maxar du vinsten i tuffa tider

  Flera år på rad med låga spannmålspriser kräver nytänkande. Kolla in täckningsbidrag 2 för 2017 jämfört med 2016 - och läs om rådgivarnas bästa tips för att klara lönsamheten 2017.

   Erik Jönsson - rådgivare på Hushållningssällskapet i Skara kan det mesta om dränering.
  Erik Jönsson - rådgivare på Hushållningssällskapet i Skara kan det mesta om dränering. FOTO: Mikael Ljungström/Scandphoto

  När betalningen är låg är det viktigare än någonsin att veta vad man ska lägga fokus på som företagare. Vilka åtgärder har stor påverkan på resultatet och vilka betyder mindre?

  – Många jagar enkronor på kemofferter men det kanske inte är den bäst investerade tiden, säger Emelie Svensson på Växtråd.

  Lägg tid på försäljningen

  Fem procents lägre kostnad för växtskyddsmedel motsvarar bara 1 öres högre spannmålspris per kilo. Därför ger det betydligt större utväxling att lägga tid på försäljningen av spannmålen.

  Tufft men lite bättre lönsamhet än bottenåret 2016

  Täckningsbidrag 2 för 2017 jämfört med 2016

  Obs. i mobilen, tryck och dra i bilden för att se alla siffror.

  Intäkterna baseras på priser inför skörd och Växtråds medelavkastning på grödorna de senaste tio åren, exempelvis 6400 kg/ ha för höstsäd och 5100 kg/ hektar för vårsäd. I utgifter ingår kostnad för utsäde, gödsling, växtskydd, fast maskinkostnad, arbete, diesel, torkning- och analyskostnad, transport och ränta på rörelsekapital. Källa: Växtråd

  Minimera riskerna

  Med små marginaler i kalkylerna gäller det att minimera riskerna. Ett sätt att få en helhetsbild över totalekonomin i odlingen är att tidigt göra en likviditetsplanering. De flesta kan redan nu förutsäga ungefär när de stora räkningarna kommer utifrån tidigare års erfarenheter.

  – Gör en grov plan över hur mycket du måste sälja i förväg för att täcka dessa kostnader, säger Emelie Svensson.

  Plan motverkar paniksälj

  Genom att följa planen slipper man till exempel paniksälja spannmål i skörd för att klara likviditeten. Då är oftast spannmålspriserna som lägst under åren.

  – Att ha kontroll över likviditeten är extra viktigt nu när vi inte heller vet när EU-stöden betalas ut, säger Emelie Svensson.

  I pressade tider gäller det också att verkligen välja de grödor som ger hög avkastning på gården.

  – Man ska inte stirra sig blind på enskilda kalkyler. Det är skördenivån på den enskilda gården som är den allra största hävstången i kalkylen, säger Erik Jönsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Skaraborg.

   Rådgivare på Växtråd. Längst till höger Emelie Svensson.
  Rådgivare på Växtråd. Längst till höger Emelie Svensson. FOTO: Växtråd

  Snålodling sänker skörden

  Att snålodla, det vill säga dra ner på alla insatser, är inte att rekommendera eftersom det sänker skörden. Däremot påverkas lönsamheten och därmed bekämpningströsklarna i svampbehandlingar när spannmålspriserna är låga.

  – Man bör vara mindre benägen att bekämpa svamp och man bör vara mindre benägen att använda höga doser när det är en lågprismarknad, säger Erik Jönsson.

  När kalkylerna är pressade är det än viktigare att följa med i spannmålsmarknaden för att hitta bra säljtillfällen. För trots stora lager i världen kan priserna tillfälligt rusa upp när det blir oroligt på marknaden. Upp till 50 procent av den förväntade skörden kan säljas innan grödan är bärgad, enligt marknadsrådgivare Anders Pålsson på HIR Skåne.

  – Tycker man priset är bra ska man vara med och gardera sig för att få en bra bas att stå på för den kommande skörden, säger han.

  Fler heta tips för klara vinsten 2017 trots tuff marknad:

  ATL har samlat rådgivarnas bästa tips för att klara lönsamheten 2017

  Gör växtodlingskalkyler och titta på vad som har stor och liten effekt på produktionskostnad och täckningsbidrag. Till exempel ger 30 öre per kilo billigare utsäde samma effekt som två öre högre maltkornspris vid försäljning.

  Ha gärna minst två köpare på den gröda du odlar. Kolla vilka ortsavdrag som gäller för specifika sorter innan du bestämmer dig. Det kan göra stor skillnad på vilket slutpris du får.

  Liksom förra året ger foderspannmål svaga kalkyler. Om man inte använder spannmålen till eget foder eller har bra mellangårdsavtal bör man alltid satsa på en sort som ger kvalitetsbetalning.

  Gör inte som andra. Eftersom priset på grynhavre är relativt lågt minskar troligtvis odlingen i år. Det är en liten gröda där priset ofta påverkas av tillgången lokalt. Därför finns det chans att priset går upp under säsongen.

  Se över de fasta kostnaderna. Maskinkostnaderna är generellt en tung post i kalkylen. Undersök om det finns möjlighet att sänka dem genom till exempel maskinsamarbete.

  Titta på möjligheten att förhandla ner arrendet. Ytterligare en tänkbar åtgärd är att förändra lånebilden och därmed få ner räntekostnaderna.

  I generella växtodlingskalkyler ingår full betalning för arbete på 1200-1300 kronor per hektar. Går det att kapa arbetstid i fält genom att effektivisera och därmed få en lägre arbetskostnad?

  Jobba mer med avbrottsgrödor i spannmålsdominerande växtföljder. Det kan ibland finnas fördomar mot att ärtor och raps är riskgrödor som drar ner kalkylerna. Men får man upp höstveteskörden med ett ton per hektar tack vare ärtor som förfrukt blir det en riktigt bra kalkyl. Dessutom har avbrottsgrödor historiskt sett varit lönsamma i sig själva.

  Även om spannmålsmarknaden tyngs av stora lager kan väderoro i viktiga produktionsområden i världen få priserna att stiga. Passa då på att prissäkra upp till 50 procent av den kommande skörden för att sprida risken.

  Historiskt sett är ofta priserna bäst kring Lucia året innan skörd. Missade du att prissäkra delar av årets skörd då, så tänk på detta inför nästa säsong.

  Källa: Emilie Svensson Växtråd, Erik Jönsson, Hushållningssällskapet i Skaraborg och Anders Pålsson, HIR Skåne.

  Fotnot: HIR Skåne ordnar Stormöte på samma tema och med rubriken ”Nu ökar vi lönsamheten i växtodlingen” den 9 mars. ATL kommer att vara på plats och rapportera.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen