Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 november 2018

  Så gick satsningen på mellangrödor för skörd

  Den exceptionellt tidiga spannmålsskörden öppnade för möjligheten att så mellangröda med mål att skörda under hösten. Nu kommer skörden till nytta för djurbönder – men försäljningen har inte varit helt oproblematisk.

   Efter spannmålsskörden i slutet på juli såddes en blandning av korn och havre för att skörda senare under hösten i Kågeröd, nordvästra Skåne. Efter den gynnsamma hösten har både havre och korn gått i ax den 18 oktober när ATL var på besök.
  Efter spannmålsskörden i slutet på juli såddes en blandning av korn och havre för att skörda senare under hösten i Kågeröd, nordvästra Skåne. Efter den gynnsamma hösten har både havre och korn gått i ax den 18 oktober när ATL var på besök. FOTO: Malin Eborn

  Ungefär 4 500 ton ensilage fraktas 20 mil norrut från slätten i västra Skåne till djurgårdar i Småland med foderbrist. Avsändare är Farm Mac Agro som brukar 1 200 hektar utanför Landskrona i västra Skåne. Redan i maj började Per Christerson, som driver växtodlingsgården med Krister Wiengren, ana vilka konsekvenser torkan skulle få. Eftersom de också bedriver maskin- och försäljningsverksamhet till lantbrukare runt om i landet fick de också tidigt en bild av den akuta fodersituationen i landet och involverades i grovfoderförmedling.

  När spannmålsskörden drog igång redan i slutet av juli togs därför snabbt beslut om att så en blandning av havre och korn för att kunna skörda senare under hösten. Men eftersom det är en ny företeelse i Sverige att så mellangröda för att skörda foder fanns varken försöksresultat eller erfarenhet att luta sig mot.

  – Vi märkte snabbt att det inte finns så mycket referensramar att hålla sig till så vi sådde full utsädesmängd för att få upp så mycket biomassa så möjligt, berättar Per Christerson

   Knappt hälften av Farm Mac Agros areal mellangrödor har skördats som grönmassa och gett ungefär 3 ton per hektar motsvarande 1,7 ton TS.
  Knappt hälften av Farm Mac Agros areal mellangrödor har skördats som grönmassa och gett ungefär 3 ton per hektar motsvarande 1,7 ton TS. FOTO: Malin Eborn

  Växnäring kvar för mellangrödan

  Knappt hälften av Farm Mac Agros areal mellangrödor har skördats som grönmassa och gett ungefär 3 ton per hektar motsvarande 1,7 ton TS. På resterande areal har man avvaktat lite för att havre och korn ska gå upp i ax. Här ligger skördarna på omkring 2 till 2,3 ton TS per hektar, enligt en preliminär skattning.

  Eftersom spannmålen bara gav 45-55 procent av normala skördar i år fanns mycket näring kvar i jorden för mellangrödan att ta upp. En begränsad areal gödslades på prov men det blev ingen avkastningsskillnad jämfört med det ogödslade.

  För några veckor sedan, när mellangrödan skulle börja skördas, fanns en oro för att efterfrågan på grovfoder mattats av eftersom köpare hoppade av sina tidigare beställningar. Men detta har vänt och nu är det mesta sålt till djurbönder som lider av foderbrist i år. Det har också kommit förfrågningar om odling av till exempel majsensilage inför nästa säsong.

  Vill se växande samarbete

  Foderkrisen i landet kan leda till något bra tror Per Christerson eftersom samarbete mellan växtodlingsgårdar och djurbönder har dragits i gång. Under de senaste decennierna har det skett en ökad specialisering i olika områden där djurgårdar i hög grad koncentrerat sig på specifika områden och växtodlingsgårdarna brett ut sig i andra.

   Per Christerson, som driver växtodlingsgården med Krister Wiengren, började redan i maj ana vilka konsekvenser torkan skulle få.
  Per Christerson, som driver växtodlingsgården med Krister Wiengren, började redan i maj ana vilka konsekvenser torkan skulle få. FOTO: Malin Eborn

  Redan i dag körs gödsel från fjärderfäuppfödare stora avstånd för att göra nytta på växtodlingsgårdar. Många växtodlare kan behöva få in vall i växtföljden för att bryta stråsädesdominerade växtföljder. Därför skulle ett ökat grovfodersamarbete med djurgårdar kunna vara fördelaktigt för gårdar på slätten.

  – Jag känner mig hoppfull över att torkan på längre sikt kan leda till något bra, säger Per Christerson.

  Så gjorde Farm Mac Agro efter sommarens foderbrist

  Utöver de cirka 300 hektar mellangrödor Farm Mac Agro sått efter spannmålsskörden har ytterligare 260 hektar mellangrödor av samma havre- och kornblandning förmedlats från växtodlingsgårdar i närområdet till djurbönder.

  Därtill säljs en del betblast som skördas med en nyinköpt specialmaskin samt en del återväxt på gräsfrövallar. Företaget har också samordnat leveranser av balar med halm och gräsfröhalm från närområdet till främst södra Halland och Småland.

  Relaterade artiklar

  Till toppen