Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 maj

  Biogas kan få viktig roll i lantbruket

  Ny teknik kan göra biogasen mer energieffektiv och klimatsmart. Det visar ny forskning från SLU Uppsala.

  I sin nya doktorsavhandling har Elham Moghaddam vid SLU Uppsala utvärderat nyskapande tekniker för produktion, distribution och omvandling av biogas. Avhandlingens huvudsyfte är att fungera som beslutsstöd för aktörer inom utvecklingen av framtidens biogassystem.

  – I dag är det mycket fokus på grön el och elbilar, men vi bör inte låsa oss vid en lösning och säga att det är framtiden. Jag tror att biogasen kan få en mer betydande roll inom exempelvis transportsektorn och industrin i framtiden, säger Elham Moghaddam.

  Ett problem med biogasen i Sverige är att flera regioner saknar tillgång till gasledningar, stamnätet omfattar endast de sydvästra delarna av landet. Biogasen i sig har också en lägre energitäthet än flytande bränslen. Därför har Elham Moghaddam studerat så kallad GTL-teknologi, gas to liquid. Biogas som omvandlas till flytande bränsle får en högre energidensitet och vägtransporter av drivmedlet blir därför intressantare.

  Amerikansk uppfinning

  Avhandlingen fokuserar bland annat på så kallad mikrokanalbaserad biogasteknik, en uppfinning som härstammar från USA.

  – Det är en innovation inom GTL-systemet som passar småskalig produktion på avlägsna platser. Tekniken möjliggör för biogasproducenter på gårdsnivå att själva konvertera gasen till vätska som enkelt kan transporteras, säger Elham Moghaddam.

   Ny småskalig och energisnål teknik kan göra biogasproduktion intressantare för jordbrukare.
  Ny småskalig och energisnål teknik kan göra biogasproduktion intressantare för jordbrukare. FOTO: Göran Billeson/TT

  I dag produceras biogas oftast genom rötning men hennes utvärdering visar att pyrolys, ett annat begrepp för torrdestillering, har flera fördelar. Dels kan även träbaserad biomassa användas i produktionen, dels kan biprodukter som biokol användas som jordförbättring eller energikälla inom industrin.

  Kräver mindre energi

  I avhandlingen jämförs konventionell rötning av majs med pyrolys av salix.

  – Processen vid pyrolys kräver mindre energi än vid rötning och slutprodukten behöver inte heller uppgraderas i samma omfattning som den rötade gasen, säger Elham Moghaddam.

   Elham Moghaddam är doktorand vid SLU Uppsalas institution för energi och teknik.
  Elham Moghaddam är doktorand vid SLU Uppsalas institution för energi och teknik. FOTO: Privat

  Hon tror att biogasen kan spela en viktig roll i framtidens förnybara energisystem. Inte minst inom lantbruket där dimetyleter, DME, kan bli ett användbart drivmedel som ersätter diesel.

  – Närbelägna jordbruk skulle kunna samverka i gemensamma system där biogas omvandlas till DME som driver traktorerna. Men innan de nya teknikerna kommersialiseras behövs forskning kring de ekonomiska aspekterna, säger Elham Moghaddam.

   

  Biogas i Sverige

  2017 producerades knappt 2,1 terawattimmar biogas i Sverige. Cirka 65 procent av biogasen uppgraderades för att användning främst som fordonsgas. Den totala biogasanvändningen under 2017 uppskattades till omkring 2,9 terawattimmar, en ökning med 30 procent jämfört med 2016.

  Källa: Energigas Sverige 

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen