Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 juli 2019

  Så arbetar lantbruksjättarna med klimatet

  ATL frågade Svenska Foder, Arla och Lantmännen om vad de gör för att minska sin klimatpåverkan.

   Carsten Klausen
  Carsten Klausen

  Carsten Klausen, VD för Svenska Foder:

  Hur ser organisationens klimatpåverkan ut?

  – Foder- och foderproduktion har en stor påverkan och vi jobbar intensivt med att minska denna påverkan. Framförallt försöker vi arbeta med svenska råvaror i så hög grad som möjligt. Allt foder vi tillverkar värmebehandlas. Det är en energikrävande process som vi ständigt utvärderar med målet att effektivisera.

  Vad gör ni för att minska er klimatpåverkan?

  – Under många år har vi jobbat med att ersätta fossila bränslen med fossilfria. I dag drivs tre av våra fabriker – i Tågarp, Hällekis och Västerlösa – av fossilfria bränslen. Vi har länge också följt Sojadialogens riktlinjer som bland annat innebär att all konventionell soja från Sydamerika är certifierad. Samtidigt har vi minskat vår totala sojaanvändning, främst till förmån för rapsprodukter.

  Har ni några konkreta klimatmål?

  – Via FEFAC – The European Feed Manufacturers Federation – arbetar vi på att koldioxidtalet på alla våra råvaror ska beräknas, för att kunna fatta avgörande beslut vid tillverkningen av våra foder. Men det är viktigt att alla fodersorter beräknas enligt samma modell, åtminstone inom EU, annars riskerar man jämföra äpplen och päron.

  – Vi har även ett eget löpande projekt som heter ”Moving factor” som handlar om hur många flyttningar vi gör av varan från producent till slutanvändare. Vi letar ständigt efter de minst klimatpåverkande råvarorna och försöker minimera förflyttningar inom spannmålshanteringen och frakter av produkter.

   Ann Freudenthal
  Ann Freudenthal

  Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation på Arla:

  Hur ser organisationens klimatpåverkan ut?

  – Den största delen av vår klimatpåverkan sker på gårdsnivå. Som Sveriges största livsmedelsföretag är det viktigt att vi ser vår påverkan i ett större perspektiv och tar ansvar hela vägen från gården till köksbordet.

  Vad gör ni för att minska er klimatpåverkan?

  – I ett initiativ vi kallar Pionjärgårdar samlar vi gårdar som vill ligga i framkant och vara med att driva utvecklingen mot en mer hållbar mejeriproduktion. Vi har redan minskat klimatavtrycket per kilo mjölk med 24 procent sedan 1990, men vi vet att vi kan bli ännu bättre.

  – Transporterna till och från gårdarna, och från våra mejerier ut i butik, är i dag 100 procent fossilfria och våra mejerier drivs till övervägande del av förnybar el. Vi strävar också ständigt efter att minska materialmängden och öka andelen förnybara och återvunna material.

  Har ni satt några konkreta klimatmål?

  – Huvudmålet är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent per kilo mjölk till 2030, jämfört med 2015, och att arbeta mot netto noll klimatavtryck globalt senast år 2050, medan Arla Sverige har som mål att nå netto noll klimatavtryck senast 2045.

   Claes Johansson
  Claes Johansson

  Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen:

  Hur ser organisationens klimatpåverkan ut?

  – Den största delen av värdet i livsmedelskedjan uppstår i odlingsledet. Där skapas all den energi och de näringsämnen som vi som människor behöver. Av naturliga skäl är det också i det ledet som de mesta resurserna behövs och där den största delen av klimatpåverkan uppstår.

  – Klimatpåverkan i odlingsledet består av koldioxid från fossila bränslen och lustgas från omvandling av kväve i marken. Transporter binder ihop hela värdekedjan och är, liksom vår egen energianvändning, också betydande delar av den totala klimatpåverkan från vår värdekedja.

  Vad gör ni för att minska er klimatpåverkan?

  – Vår första klimatstrategi beslutades 2009 med ett mål om 40 procent minskad klimatpåverkan från energianvändningen i våra produktionsanläggningar till år 2020. Det målet nåddes redan 2015. Vi har också antagit ett mål om en ytterligare 40 procentig reduktion till 2020. Även de målet är vi på god väg att nå. På transportsidan har vi mål till 2030 om 70 procent minskade utsläpp.

  – Vi har även lanserat Kungsörnens vetemjöl med cirka 20 procent lägre klimatpåverkan och en positiv effekt på den biologiska mångfalden. Det är ett koncept som vi löpande utvecklar. Vi producerar också biodrivmedel med världsledande klimatprestanda i vårt bioraffinaderi i Norrköping. Vi vill även bidra till att fortsätta utveckla ett av världens mest hållbara och resurseffektiva jordbruk. En stor del av våra forskningsprojekt är inriktade på att möta framtidens utmaningar och stärka den positionen.

  Har ni satt några konkret klimatmål?

  – Våra produktionsanläggningar i Sverige ska vara fossilfria senast 2025.

  Relaterade artiklar

  Till toppen