Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 november

  Mer och mer pengar i Lova-stöd

  Många lantbrukare söker stöd för miljöåtgärder, men det är lätt att missa möjligheterna i "doldisen" Lokala Vattenvårdsprojekt, eller Lova-projekt. Stödet hade i år en budget på nära en kvarts miljard kronor.

  I somras fick Jordbruksverket dra i bromsen och pausa utbetalningar av en del miljöersättningar eftersom pengarna tagit slut.

  Läget har varit ett annat för Lokala vattenvårdsprojekt, eller LOVA-projekt, som riktas allt mer mot att minska övergödningen. Årets budget för stödet var över 230 miljoner kronor, och har ökat kraftigt de senaste tre åren.

  Hittills har ansökningarna inte spräckt budgeten en enda gång.

  – Det börjar bli ganska mycket pengar i Lova-stöden, säger Christer Jansson, verksamhetsutvecklare vid LRF i Västra Sverige som har ansökt om flera Lova-projekt i samråd med lantbrukare.

  LÄS MER: Leran blev till grus och arbetsmiljön bättre

   Christer Jansson, verksamhetsutvecklare vid LRF i Västra Sverige som flera gångar har ansökt om Lovastöd i samråd med lantbrukare.
  Christer Jansson, verksamhetsutvecklare vid LRF i Västra Sverige som flera gångar har ansökt om Lovastöd i samråd med lantbrukare. FOTO: LRF

  Men det finns en hake. De som söker stöden måste vara föreningar eller kommuner. Men många lantbrukare och hästföretagare har kunnat få del av medlen ändå, genom att samarbeta.

  – Det är ett litet hinder, många vill vara egna företagare och söka. Men stödpengarna är enklare att få än inom landsbygdsprogrammet, säger Christer Jansson.

  Flera lantbruksnära projekt har fått Lova-bidrag de senaste åren, vanligast är stöd till strukturkalkning. Andra exempel är bidrag till våtmarker, dikesgrävning och satellitbrunnar.

  Samarbeta med kommuner och föreningar

  Ofta är länsstyrelsen ett bra bollplank för att diskutera projekt, tipsar Christer Jansson. Han tycker att hästföretagare och lantbrukare ska kontakta sin kommun och se om det går att samarbeta. LRF-föreningar eller föreningar med organisationsnummer går också bra.

  Inom hästbranschen är kunskapen om Lova-stöden än så länge ganska begränsad, enligt Karolina Lagerlund, vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Men några ridklubbar har fått stöd för att dränera hagar och hantera gödsel.

  – Jag tycker att man ska försöka knyta en kontakt med lokala Lova-samordnare och ha en dialog för vägen framåt, säger hon.

   Karolina Lagerlund, vd för Hästnäringens nationella stiftelse (HNS).
  Karolina Lagerlund, vd för Hästnäringens nationella stiftelse (HNS). FOTO: HNS

  Den 30 november är det sista ansökningsdag för nästa års stöd. Men hur mycket pengar som avsätts i budgeten nästa år blir officiellt först i januari, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

  SE MER: Dränerade hagar och byggde fosfordamm med LOVA-stöd

  Ökade anslag fem år i rad

  Budgetram för LOVA-stöd Nationellt, miljoner kronor.

  Förbrukade anslag per år anges inom parentes.

  2015: 75 miljoner (55)

  2016: 75 miljoner (51)

  2017: 75 miljoner (43)

  2018: 135 miljoner (99)

  2019: 200 miljoner (145)

  2020: 236 miljoner (data saknas)

  2021: Beslutas i januari.

  Källa: Havs- och vattenmyndigheten

  Relaterade artiklar

  Till toppen