Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 maj

  S lyfter djurskyddsfrågor inför EU-valet

  Nya lagar för mjölkkor och kycklingar, kortare transporter och obligatorisk ursprungsmärkning på restaurang står på Socialdemokraternas önskelista.

   Jytte Guteland (S) hoppas på att få igenom fler förändringar på djurskyddsområdet under nästa mandatperiod.
  Jytte Guteland (S) hoppas på att få igenom fler förändringar på djurskyddsområdet under nästa mandatperiod. FOTO: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

  Den gångna mandatperioden har på EU-nivå varit relativt händelselös vad det gäller faktiska förändringar i regelverket kring djurskydd, om man undantar de beslut som fattats kring smittskydd och djurhälsa. EU-kommissionen, den institution som lägger lagförslag, har upprepade gånger konstaterat att det inte är någon mening med att lägga fram några nya så länge medlemsländerna inte lever upp till de lagar som redan gäller. Trots det hoppas Socialdemokraterna på att kunna övertyga EU-kommissionen som byts ut i höst, om att föreslå minimikrav för djurskydd av mjölkkor och kycklingar.

  – Det beror på vilken kommission vi får, säger Jytte Guteland, som står på tredje plats på partiets EU-valsedel, om chanserna att lyckas med det.

  Kortare transporter

  EU-kommissionen har också varit ointresserad av att införa fler obligatoriska ursprungsmärkningar. Konsumentintresset bedöms vara stort, men inte så stort att betalningsviljan matchar de ökade kostnaderna för livsmedelsföretagen. Socialdemokraterna vill ändå driva frågan om krav på ursprungsinformation om kött och fisk på restaurang. EU-ambitionen ersätter inte den process som pågår för att på nationell nivå införa ett obligatorium.

  – Vi tror det blir bättre för den svenska jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin om det införs på EU-planet.

  Kortare maxtider för slaktransporter är en gammal käpphäst för svenska politiker i EU-sammanhang. På EU-nivå finns det en teoretisk gräns vid åtta timmar, men uppfyller transporten vissa krav så kan den köra upp till 24 timmar med grisar och 28 timmar med nötkreatur. Även på det området har EU-kommissionen inte uppfattat trycket för striktare regler tillräckligt hårt för att lägga några nya förslag. Enligt Jytte Guteland är Socialdemokraterna som regeringsparti mer engagerat i frågan än tidigare.

  – Jag ser framför mig att vi kommer att jobba både från regeringens sida och vi i Europaparlamentet.

  För mer stöd till mindre gårdar

  Oavsett om det blir någon lagändring i maxtiderna eller inte tror Jytte Guteland att den pågående reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken kan vara ett verktyg för att få ner transporttiderna.

  – Det handlar om att rikta en större del av gårdsstödet till en produktion som är klimatsmart och det menar vi kommer inte att uppmuntra till väldig storskalighet när det gäller djur.

  Jytte Guteland tror att ett ökat fokus på miljö och klimat skulle gynna mindre gårdar, och att det i sin tur skulle bädda för kortare avstånd mellan gård och slakteri. Regeringens officiella hållning mot ett stödtak kvarstår dock och Jytte Guteland utesluter inte att även stora gårdar kan uppfylla kraven för att få stöd kopplade till miljö- och klimatåtgärder.

  – Det kan absolut finnas gårdar som är klimateffektiva och stora, men vi behöver styrmedel som gör att gårdar som har få djur klarar av det.

  Relaterade artiklar

  Till toppen