Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 februari

  Rundmask nästan helt bekämpad i Skåne och Blekinge

  Den rundmask som kan förstöra potatis- och morotsodlingar och som påträffats i delar av Skåne och Blekinge är bekämpad på åtta av tio fält, enligt Jordbruksverket. "Men än är det för tidigt att blåsa faran över", säger Carin Bunnvik, chef på Jordbruksverkets växtregelenhet.

   Angripna morötter samt rotgallnematod av typen meloidogyne chitwoodi.
  Angripna morötter samt rotgallnematod av typen meloidogyne chitwoodi. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

  ATL har tidigare skrivit om att Jordbruksverket i fjol, under en inventering, hittade förekomst av skadegöraren rotgallnematoder i Blekinge och Skåne.

  Rotgallnematod är en typ av rundmask som främst angriper potatis och morötter. Angreppen gör att dem blir knöliga och får bruna fläckar under skalet, vilket gör dem säljbara.

  Rotgallnematod bedöms vara en så allvarlig skadegörare att den är anmälningspliktig. Införsel och spridning är därmed förbjuden i EU.

  I Sverige upptäcktes det första fallet hösten 2017 på totalt 26 hektar i Blekinge, följt av ett nytt fall året efter i Skåne på 56 hektar. De berörda gårdarna har sedan dess jobbat hårt för att få bort skadegörarna.

  Och det har gett resultat. Jordbruksverkets inventeringar visar att nematoderna inte längre är allmänt spridda i de berörda områdena, då de nu är bekämpade på åtta av tio fält. Det framgår av ett pressmeddelande.

  För att minska spridning har odlarna inte fått ta jord och underjordiska växtdelar från smittade fält utan Jordbruksverkets godkännande.

  De har också varit tvungna att till en början bara en odla en resistent sort av oljerättika, alternativt inte odla något alls. Där nematodförekomsten sjunkit kraftigt har de därefter kunnat odla ett begränsat urval av grödor och sorter som nematoden inte kan leva av.

  Där rundmasken inte längre förekommer tillåter nu Jordbruksverket att även grödor som kan skördas ovan jord får odlas.

  – Vi är imponerade av det arbete odlarna har gjort med åtgärderna och glada över resultatet. Vi kommer dock att fortsätta följa utvecklingen. Än är det för tidigt att blåsa faran över, säger Carin Bunnvik, chef på Jordbruksverkets växtregelenhet, i pressmeddelandet.

  Fakta så stoppas spridning

  Rotgallnematoder är mycket små rundmaskar som kan förstöra rotfruktsodlingar, i synnerhet potatis och morötter.

  Jordiga maskiner och växtmaterial som exempelvis utsäde eller plantor med rötter och skördade rotfrukter kan föra med sig rotgallnematoder.

  Masken har påträffats i stora delar av framför allt Västeuropa.

  Källa: Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen