Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 23 februari 2018

  Rotpost är rätt i högkonjunktur

  Vessigebro

  Det är högkonjunktur på virkesmarknaden. Då kan skogsägare vinna mycket på att sälja sin skog som rotpost.

   En dataklave används för att mäta trädens medeldiameter.
  Bild 1/12 En dataklave används för att mäta trädens medeldiameter. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Johan Ardegård, skogsmästare på Hushållningssällskapet.
  Bild 2/12 Johan Ardegård, skogsmästare på Hushållningssällskapet. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Johan Ardegård, skogsmästare på Hushållningssällskapet.
  Bild 3/12 Johan Ardegård, skogsmästare på Hushållningssällskapet. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Johan Ardegård, skogsmästare på Hushållningssällskapet.
  Bild 4/12 Johan Ardegård, skogsmästare på Hushållningssällskapet. FOTO: Birgitta Sennerdal
   En höjdmätare används för att mäta höjden på ett slumpvis antal utvalda träd. På dessa mäts även höjden upp till första grenverket.
  Bild 5/12 En höjdmätare används för att mäta höjden på ett slumpvis antal utvalda träd. På dessa mäts även höjden upp till första grenverket. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Fin skog ska konkurrensutsättas, anser Tobias Nilsson och Johan Ardegård.
  Bild 6/12 Fin skog ska konkurrensutsättas, anser Tobias Nilsson och Johan Ardegård. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Säljaren ska själv se till att skogen är förröjd innan anbuden tas in.
  Bild 7/12 Säljaren ska själv se till att skogen är förröjd innan anbuden tas in. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Tobias Nilsson, jägmästare på Hushållningssällskapet.
  Bild 8/12 Tobias Nilsson, jägmästare på Hushållningssällskapet. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Tobias Nilsson, jägmästare på Hushållningssällskapet.
  Bild 9/12 Tobias Nilsson, jägmästare på Hushållningssällskapet. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Tobias Nilsson och Johan Ardegård på Hushållningssällskapet.
  Bild 10/12 Tobias Nilsson och Johan Ardegård på Hushållningssällskapet. FOTO: Birgitta Sennerdal
   Johan Ardegård
  Bild 11/12 Johan Ardegård FOTO: Birgitta Sennerdal
   Tobias Nilsson
  Bild 12/12 Tobias Nilsson

  Det är en snöig och kall dag när Tobias Nilsson och Johan Ardegård från Hushållningssällskapet är ute i skogarna i Falkenbergs inland i Halland och stämplar en rotpost. Men de håller hög takt mellan träden och säger att de bara fryser när de står stilla.

  Diametern i brösthöjd mäts på varje enskilt träd på hela beståndet och varje träd får en orange markering.

  Vid en slutavverkning ska du som skogsägare lämna naturhänsyn och för rotposter är det den som stämplar som gör hela planeringen. De träd som ska sparas för naturvård och bli högstubbar får två cirklar målade runtom stammen.

  ”Bättre avverkningsplanering”

  – Det blir en mycket bättre avverkningsplanering när man säljer som rotpost, säger Tobias Nilsson, jägmästare på Hushållningssällskapet.

  – Vi går på varenda kvadratmeter så det är inte mycket vi missar, säger Johan Ardegård som är skogsmästare på Hushållningssällskapet.

  De bor i Småland respektive Blekinge men stämplar skog för Hushållningssällskapet i så gott som hela södra Sverige.

  Det finns olika försäljningsformer för den som ska sälja en slutavverkning. Fördelen med att sälja en rotpost är att man tar in anbud som är lätta att jämföra och du kan få hela betalningen med en gång. Vid ett leveransrotköp är det också lätt att jämföra anbuden, om du som köpare ställer tydliga krav, men du kan oftast inte få hela betalningen förrän virket är inmätt vid industri.

  Prislistorna är svåra att jämföra

  Vid ett avverkningsuppdrag är det svårare att se vem som ger bäst betalt för din skog eftersom prislistorna är svåra att jämföra. Det finns också ofta olika premier som inte framgår av prislistan.

  Före stormarna Gudrun och Per var det vanligt att sälja rotposter. Men när allt virke låg som plockepinn och det fanns ett överutbud av virke försvann marknaden för rotposter. Därtill kom en förändring 2008 då Skogsstyrelsen som myndighet inte längre fick stämpla rotposter. Sedan några år finns en aktiv rotpostmarknad i framför allt Småland, Blekinge och Halland. Hushållningssällskapet stämplar de flesta.

  Fin skog ska konkurrensutsättas och det enklaste sättet att göra det på är att sälja virket som rotpost, anser Tobias Nilsson och Johan Ardegård. Det är inte ovanligt att det skiljer 20 procent mellan lägsta och högsta bud på en rotpost.

  – När det är högkonjunktur som nu, och man har en bra post nära väg som är färdigplanerad och går att hugga i morgon – då är en sådan rotpost väldigt attraktiv för köparen.

  ”Inga konstigheter”

  Ett bestånd som ska säljas som rotpost bör vara åtminstone mellan 500 och 1 000 skogskubikmeter. Det är också en fördel om skogen är väl sammanhållen, hyfsat likartad och inte har för stor lövandel. Som alltid vid försäljningar gäller det att göra objektet så attraktivt som möjligt.

  – Förröj posten, se till att fixa bra vägar in, se till att vändplatsen är bra så att det ser bra ut när virkesköparen kommer ut. Det ska inte vara några konstigheter, allt ska vara färdigt och klart innan man tar ut virkesköparen, avslutar Tobias Nilsson.

  Försäljningsformer

  Rotpost

  Träden stämplas och mäts upp på förhand och posten bjuds ut på anbud. Du får ett överenskommet nettopris för hela avverkningen och får betalt direkt. Du drabbas inte ekonomiskt om den som avverkar inte apterar optimalt, lämnar virke kvar i skogen eller om skogen blåser ner innan den är avverkad. Men du måste själv betala för stämplingen, kostnaden beror på hur skogen ser ut men ligger på cirka 10 kronor per kubikmeter.

  • Leveransrotköp

  Du får ett överenskommet nettopris för varje avverkad kubikmeter, där avverkningskostnaden är inbakad. Virket mäts in vid industri. Det är enkelt att jämföra anbuden, men du kan inte få hela betalningen förrän allt är inmätt. Det finns också en risk att exempelvis sämre virke blir kvarlämnat i skogen. Du som säljare måste inför kontraktskrivning ställa tydliga krav på köparen.

  • Avverkningsuppdrag

  Du får betalt för det avverkade virket efter en prislista, men eftersom köparen står för avverkningen är du beroende av att denne apterar optimalt. Avverkade volymer och kvaliteter tas från virkesmätningsföreningens mätkvitto. Avverkningskostnaden dras sedan av från betalningen av virket.

  • Leveransvirke

  Du avverkar och kör fram virket själv, eller anlitar en entreprenör som gör jobbet. Köparen – eller köparna (kanske får du bäst betalt om du säljer olika sortiment till olika köpare) – hämtar virket vid bilväg och transporterar det till industri där det mäts in. Betalningen sker normalt enligt en prislista.

  • Som säljare måste du alltid vara uppmärksam på vilken enhet priset är satt i. Många köpare använder en matris med omräkningstal för att räkna om från m3to till m3fub, en metod som fått kritik eftersom säljaren anses bli missgynnad. Du som säljare måste ställa krav för att bli kompenserad. Från och med hösten ska dock en ny och bättre metod för omräkning användas.

  Källa: Skogsstyrelsen.se, Skogskunskap.se, ATL

  Relaterade artiklar

  Till toppen