Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 september

  Röjde sten och skrot – fick betala böter

  Två bönder i Jämtland dömdes till dryga böter sedan de skaffat undan stenhögar för att komma fram med maskinerna. Lantbrukarna trodde de gjorde en välgärning för miljön men rättsväsendet straffade dem för miljöbrott.

   ”Moderna odlingsrösen” bli en fråga för LRF-stämman.
  ”Moderna odlingsrösen” bli en fråga för LRF-stämman. FOTO: Marcus Frennemark

  Nu blir de ”moderna odlingsrösen” en fråga för LRF-stämman. Avdelningarna i Alsen och Rödön kräver i en motion till LRF:s riksförbundsstämma att organisationen ska jobba för att reglerna kring biotopskydd på åkermark ändras.

  Bakgrunden är en händelse för två år sedan då två arrendatorer i Offerdal med markägarnas goda minne rensade bort stensamlingar från 1900-talets senare hälft. Runt stenarna hade buskage slagit upp och på sina håll hade allmänheten genom åren kastat skrot och avfall.

  Svårt att slå

  En upprensning var nödvändig för att marken skulle kunna brukas.

  – Det var knappt möjligt att komma dit med en butterfly för att slå gräset, säger Nils-Olof Bäckebjörk, mjölkproducent som fick böta 25 000 kronor för upprensningen.

  Kollegan Susanne Olsson drabbades hårdare, hennes nota slutade på 40 000 kronor.

  – Jag fick ner bötesbeloppet genom att överklaga till hovrätten. Från början var det satt till 250 000 kronor, berättar hon.

  Hon kände till att det krävdes dispens men fick i sina kontakter med länsstyrelsen intrycket att dispensförfarandet var mer eller mindre en formalitet. Följden blev att dispensansökan kom in för sent och att hon blev åtalsanmäld.

  – Här vill man städa upp där det är halvt igenvuxet och så blir jag åtalad. Det är helt sjukt.

  Nils-Olof Bäckebjörk kände inte till att det krävdes dispens för att rensa upp vad han uppfattade som sten- och skrotsamlingar.

  – Jag blev chockad, arg och ledsen. Jag trodde vi gjorde en miljöinsats, i stället blev det böter. Jag gjorde det här i samförstånd med markägaren, det är helt åt skogen att man inte får råda över sin egen mark, säger han.

  Regler för södra Sverige

  Susanne Olsson tycker att biotopskyddet av odlingsrösen och åkerholmar är överflödigt i de jämtländska jordbruksbygderna.

  – Detta är regler skrivna för södra Sverige där det finns stora fält och få hinder, säger hon.

  Jämtlandsmotionen kommer sannolikt att leda till debatt på stämman eftersom riksförbundsstyrelsen inte ställer sig bakom motionens krav. Styrelsen förstår frustrationen hos dem som drabbats men bedömer det inte som realistiskt att få igenom grundläggande förändringar.

  Hoppas på dispenser

  I stället sätter LRF-styrelsen sin tilltro till ett smidigare dispensförfarande.

  – Statistiken visar att de flesta som söker dispens också får det. Sedan kan det finnas ett mörkertal i dem som av någon anledning avstår från att söka dispens och det är naturligtvis tråkigt, säger Erik Evestam, äganderättsexpert och den som har skrivit styrelsens yttrande.

  2014 fick LRF efter intensivt lobbyarbete igenom att ekonomiska motiv kopplade till jordbrukets rationalisering skulle vara ett dispensskäl.

  Myndigheterna utformade då ett beräkningsverktyg som skulle fungera som beslutsstöd i bedömningarna av dispensansökningar. Men verktyget kritiserades för att det gjorde det svårt att klara dispenskriterierna och är borttaget sedan årsskiftet.

  Läs också: Stenhög vid åkern klassas som biotop

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen