Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 juni 2018

  "Ett totalt haveri i det här området"

  Johan Karlzén befarar själv halverade spannmålsskördar på arealen i sydöstra Skåne. Som ordförande för Spannmålsodlarna får han rapporter om det allvarliga läget runt om i landet.

   Runt hälften av gräsfröarealen på Å.R.E. handelsbolag i sydöstra Skåne, 60- 70 hektar, har torkat bort i värmen och går inte att tröska. Som lantbrukare måste man leva med en väderrisk, men problemet är att det finns väldigt små marginaler i lantbruket i dag, säger driftsledare Johan Karlzén.
  Bild 1/2 Runt hälften av gräsfröarealen på Å.R.E. handelsbolag i sydöstra Skåne, 60- 70 hektar, har torkat bort i värmen och går inte att tröska. Som lantbrukare måste man leva med en väderrisk, men problemet är att det finns väldigt små marginaler i lantbruket i dag, säger driftsledare Johan Karlzén. FOTO: OLA TORKELSSON
   Rotsystemet på kornplantan är väldigt outvecklat vilket gör att grödan lider av långa perioder utan regn.
  Bild 2/2 Rotsystemet på kornplantan är väldigt outvecklat vilket gör att grödan lider av långa perioder utan regn. FOTO: OLA TORKELSSON

  Det är framför allt de vårsådda grödorna, vårkorn, vårvete och åkerbönor som tagit stryk av värmeböljan och det uteblivna regnet under maj och juni på Å.R.E. handelsbolag mellan Ystad och Malmö. Men även höstvetet är illa däran, och runt halva gräsfröarealen är inte värd att tröska för att den torkat bort.

  – Jag upplever det som ett totalt haveri i det här området, säger Johan Karlzén, driftsledare på Å.R.E. handelsbolag.

  Totalt brukas 1 400 hektar i driftsbolaget genom ett skötselavtal på de tre egendomarna Ågerup, Rydsgård och Elsagården HB. Torkan riskerar, enligt Johan Karlzéns uppskattning, att leda till ett tapp på 4 000 ton spannmål i år vilket i så fall innebär ett intäktsfall på 5 till 6 miljoner kronor med dagens spannmålspriser.

  – Det här blir ett förlustår hur man än gör, konstaterat han.

  Tufft att klara förluster

  Men det handlar inte bara om förlorad kvantitet. Det kan också bli problem med kvalitén som låga rymdvikter över lag på den skördade spannmålen och för hög proteinhalt i maltkornet. Att höstbruket var besvärligt gör problemen större eftersom delar av höstvete- och höstrapsarealen ersatts av vårspannmål som drabbats värst i värmen.

  Som Spannmålodlarnas ordförande får Johan Karlzén rapporter om att läget ser allvarligt ut hos många andra odlare i hela landet. Eftersom det rullat på med relativt bra skördar under många år tror han att man generellt som odlare kanske inte är förberedd på kraftigt sänkta skördar. Det finns över lag också små marginaler i lantbruket för att klara stora förluster.

  Sårbarheten har ökat

  – De flesta lantbrukare är relativt hårt belastade ekonomiskt. Vi får hoppas att banker och andra kan hjälpa till att överbrygga ett sådant här år, säger han.

  Själv har han bara upplevt ett tidigare år när läget varit lika illa. Det var 1992 när han precis hade börjat som driftsledare på Rydsgårds gods. Men då regnade det trots allt några dagar i maj vilket det inte har gjort i år. Det fanns också en lite större ekonomisk trygghet eftersom jordbruksstöden var högre än idag. Dessutom tror han sårbarheten i lantbruket ökat på grund av storleksrationaliseringen.

  – Är man ensamföretagare med 500 till 600 hektar kan det här bli en enorm smäll, säger han.

  Blir skördarna så låga som många befarar kan årets förluster påverka växtodlingen flera år framöver.

  – Investeringsviljan i lantbruket är redan låg på grund av låg lönsamhet. Men efter det här kan det bli tvärstopp. Vi får leva på rost och röta tills vi fått rätt på det här, säger han.

  Hoppas på regn

  De grödor som trots allt ser hyggligare ut i år är höstrapsen och rågen som tack vare ett större rotsystem har klarat torkperioden bättre. Även sockerbetorna på Å.R.E. handelsbolag har klarat sig bättre i värmen än de övriga vårsådda grödorna även om tillväxten också börjat bromsa in den senaste tiden på grund av vattenbrist. Nu är förhoppningen att lite ostadigare väder ska föra med sig mer regn.

  – Kanske kan situationen rädda sig lite om det regnar de närmaste veckorna, men gör det inte det, vet jag inte hur det går, säger Johan Karlzén.

  LÄS OCKSÅ: Torkan skapar oro i spannmålsbranschenLÄS OCKSÅ: Här behövs en tankbil om dagenLÄS OCKSÅ: Risk för katastrofskörd i Sverige

  Grödfördelning på Å.R.E. handelsbolag 2018 (hektar)

  400 höstvete

  120 raps

  160 höstråg

  380 maltkorn

  60 vårvete

  80 åkerbönor

  80 sockerbetor

  135 gräsfrö

  Relaterade artiklar

  Till toppen