Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 november 2019

  Rise: Finns osäkerheter i siffrorna

  Rise klimatverktyg mäter inte utsläpp på gårdsnivå – utan redovisar representativa värden.

  – Det är den bästa metoden vi känner till, säger Britta Florén, senior konsult på Rise.

   Thomas Angervall har huvudansvar för enheten för hållbara matsystem på Rise i Göteborg och har haft det övergripande ansvaret för databasprojektet med Mat.se.
  Bild 1/4 Thomas Angervall har huvudansvar för enheten för hållbara matsystem på Rise i Göteborg och har haft det övergripande ansvaret för databasprojektet med Mat.se. FOTO: David Gustavsson
   Kunden får ett så kallat klimatkvitto efter köp där matkorgens växthuspåverkan redovisas.
  Bild 2/4 Kunden får ett så kallat klimatkvitto efter köp där matkorgens växthuspåverkan redovisas. FOTO: David Gustavsson
   Då kan det se ut när du söker på varor i Mat.se-appen.
  Bild 3/4 Då kan det se ut när du söker på varor i Mat.se-appen. FOTO: David Gustavsson
   Appen presenterar även klimatsmarta alternativ.
  Bild 4/4 Appen presenterar även klimatsmarta alternativ. FOTO: David Gustavsson

  Som ATL tidigare berättat har Axfood-ägda e-handelskedjan Mat.se och det statliga forskningsinstitutet Rise klimatmärkt 3 000 matvaror som samlats i en databas. Databasen har skräddarsytts åt bolaget vars matkunder kan jämföra livsmedels klimatavtryck mätt i kilogram, uttryckt i koldioxidekvivalenter.

  Klimatsiffrorna bygger på utsläppsdata från till exempel hela den svenska morotsodlingen eller köttproduktionen. Märkningarna tar inte hänsyn till utsläpp på gårdsnivå som kan variera.

  – Vi har försökt göra det så specifikt vi kan genom att ta hänsyn till ursprung och produktionsmetoder. Det är den bästa metoden vi känner till i dag, säger Britta Florén, som lett projektet på Rise, till ATL.

  Hur stora kan avvikelserna vara?

  – Det varierar mellan olika livsmedel, men generellt kanske man inte ska stirra sig blind på den exakta decimalsiffran, utan vi fångar de betydande skillnaderna här.

  Hennes kollega Thomas Angervall, huvudansvarig för enheten inom hållbara matsystem på Rise, bekräftar att det finns osäkerheter i siffrorna, även om det inte är några dramatiska avvikelser. Han tillägger dock att det pågår flera forskningsprojekt som ska ge en mer komplett bild.

  Riskerar andra miljöfrågor hamna i skymundan till följd av ett för stort klimatfokus?

  – Ja, den risken finns, men Mat.se har samtidigt valt att på sin hemsida informera om komplexiteten och att klimatdelen bara är en av flera hållbarhetsparametrar, säger Thomas Angervall.

  Så funkar det

  I inloggat läge i bolagets e-handel kan kunden se varje matvaras klimatavtryck/utsläpp i form av koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter). Det är ett utsläppsmått som bland annat FNs Klimatkonvention och EU-komissionen använder sig av.

  Kunden får även ett klimatkvitto som visar hur många CO2-ekvivalenter per kilo som inköpen bidrar med. Beräkningarna baseras bland på att utsläpp från transporter, energianvändning produktion i alla led, så kallade livscykelanalyser.

  Koldioxidekvivalenter…

  … är ett mått som bland annat FNs klimatkonvention och EU-kommissionen använder sig av.

  Måttet tar hänsyn till att olika klimatgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

  Livsmedelskonsumtionen utgör i dag runt en fjärdedel av de svenska hushållens sammanlagda klimatavtryck, motsvarande i snitt två ton koldioxidekvivalenter per person och år.

  Årligen orsaker svenskens konsumtion i snitt mellan 8-10 ton koldioxidekvivalenter – medan en hållbar global nivå är satt till som mest 2 ton per person och år.

  Källor: Rise, Mat.se, Naturvårdsverket, FNs klimatmål och Världsnaturfonden

  Relaterade artiklar

  Till toppen