Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 februari

  Riksintressen ses över

  Syftet med översynen är att minska antalet riksintressen, och deras geografiska utbredning.

   En del vill se att jordbruksmark skyddas när bostadsbyggen och ny infrastruktur planeras. Nu vill regeringen minska antalet riksintressen.
  En del vill se att jordbruksmark skyddas när bostadsbyggen och ny infrastruktur planeras. Nu vill regeringen minska antalet riksintressen. FOTO: Tindra Englund

  Regeringen har gett Trafikverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket i uppdrag att se över och precisera sina kriterier för att utse riksintressen. Boverket ska samordna översynen som primärt ska titta på riksintressen som påverkar bostadsbyggandet.

  Målet är att kraftigt minska antalet anspråk på riksintressen och den samlade geografiska omfattningen av dem. Förändrade samhällsbehov gör en uppdatering av riksintressesystemet nödvändigt, sa bostadsminister Per Bolund (MP) i en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan.

  Kriteriedelen av översynen ska rapporteras den 20 november i år och hela projektet ska slutrapporteras den 15 september 2021.

  Relaterade artiklar

  Till toppen