Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 mars 2018

  Rester av växtskyddsmedel i grundvatten

  Nedbrytningsprodukter av den aktiva substansen kloridazon, som användes i ogräspreparatet Pyramin, har konstaterats i nästan 30 procent av undersökta dricksvattentäkter i Danmark.

   Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen.
  Kloridazon var använts mot ogräs i sockerbetsodlingen. FOTO: Tove Nilsson

  Det är den danska grundvattenövervakningen som för första gången analyserat vattenproverna efter två nedbrytningsprodukter av kloridazon: desfenylkloridazon och metylfenylkloridazon. Totalt undersöktes 1 698 grundvattentäkter över hela Danmark.

  Halterna av desfenylkloridazon som påvisades låg över gränsvärdena i 16,9 procent av proverna. I 4,6 procent av proverna var halterna mer än 10 gånger över gränsvärdet.

  I Danmark användes den aktiva substansen kloridazon fram till 1996, främst i betodlingen.

  I Sverige användes Pyramin på dispens till och med 2014, samt i ogräspreparatet Fiesta så sent som 2016. Vid en undersökning grundvattnet i Skåne 2016 konstaterades kloridazon i låga halter i två grundvattentäkter.

  LÄS OCKSÅ: Glyfosat i importerade livsmedelLÄS OCKSÅ: Dricksvatten hotas av svampmedel

  Relaterade artiklar

  Till toppen