Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 januari

  Varning för resistent italienskt rajgräs

  Italienskt rajgräs har för första gången bekräftats vara resistent mot ogräsmedel i Sverige. Det kan få allvarliga konsekvenser. I Danmark är detta redan ett stort problem i växtodlingen.

   Man skiljer rajgräs från kvickrot genom att rajgräsen har sina småax med kortsidan vinklad mot axspindeln och kvickrot i stället den platta, breda sidan mot axspindeln. Borstighet som finns på småaxen är en indikation på att det är italienskt rajgräs. Bilden är tagen på Övedskloster den 16 juni.
  Man skiljer rajgräs från kvickrot genom att rajgräsen har sina småax med kortsidan vinklad mot axspindeln och kvickrot i stället den platta, breda sidan mot axspindeln. Borstighet som finns på småaxen är en indikation på att det är italienskt rajgräs. Bilden är tagen på Övedskloster den 16 juni. FOTO: Rikard Andersson/Jordbruksverket

  Jordbruksverket, Bayer Crop Science och BASF har skickat in prov för resistensanalys på ogräs som hittats på Övedskloster i Skåne, se artikel här intill. De första provsvaren har kommit men fortfarande inväntas fler för att få en mer fullständig bild.

  – Att det är resistensproblem kan man nog konstatera precis som vi misstänkte. Men det behöver inte gälla hela populationen, säger Rikard Andersson, ogräsrådgivare på Jordbruksverket.

  Troligen italienskt

  Utifrån de botaniska egenskaperna kan det vara svårt att skilja engelskt rajgräs från italienskt rajgräs men troligtvis handlar det om italienskt rajgräs i detta fall, påpekar han.

  Provet är det första bekräftade fallet med herbicidresistent rajgräs i Sverige. Det har funnits några fall i Sverige tidigare där det rapporterats om sviktande effekt och prover från ytterligare en driftsenhet i Skåne har skickats in för resistensanalys i år. Men ännu har inga svar kommit.

  Kan det bli ett allvarligt problem om det börjar sprida sig i Skåne?

  – Ja, absolut, är man inte observant på de här gräsogräsen så har de en stor potential att för­öka sig, säger Rikard Andersson.

  Allt mer vanligt

  Förekomsten av gräsogräs i svensk växtodling har ökat markant de senaste åren. Viktiga orsaker är en stor andel höstsådda grödor, ett varmare klimat och att allt större arealer brukas med reducerad jordbearbetning. Att gräsogräsen utvecklar resistens mot kemisk bekämpning spär på problemen.

  – Situationen blir värre. Utvecklingen går egentligen bara åt ett håll och vi har inte så många olika typer av kemiska verkningsmekanismer mot ogräsen att ta till, säger Rikard Andersson.

   Resistent italienskt rajgräs är ett stort problem i Danmark sedan flera år tillbaka men har nu konstaterats även i Sverige. Det är viktigt att sätta stopp för gräsogräset direkt när de första plantorna upptäcks för att undvika spridning. Den här bilden är tagen den 29 maj 2020 på Övedskloster.
  Resistent italienskt rajgräs är ett stort problem i Danmark sedan flera år tillbaka men har nu konstaterats även i Sverige. Det är viktigt att sätta stopp för gräsogräset direkt när de första plantorna upptäcks för att undvika spridning. Den här bilden är tagen den 29 maj 2020 på Övedskloster. FOTO: Lars Bäksted

  Därför är förebyggande och andra odlingstekniska åtgärder väldigt viktiga för att hålla förekomsten nere, tillägger han. Det är framför allt på gräsogräsen renkavle och åkerven som herbicidresistens konstaterats i större utsträckning i Sverige.

  Problem i Danmark

  I Danmark konstaterades herbicidresistens i italienskt rajgräs för första gången för tio år sedan. Cirka 30 procent av renkavlen och 15 procent av det italienska rajgräset visade på resistens mot specifika grupper av bekämpningsmedel enligt en rikstäckande studie som gjordes mellan 2013 och 2015 i Danmark.

  – Det är ett stort och ökande problem i Danmark som vi måste göra något åt. Vi kan inte förlita oss på herbiciderna längre, säger Helle Bundgaard Elander, växtodlingsrådgivare på det danska rådgivningssällskapet Velas.

  ”Ta det på allvar”

  Störst problem finns i områden med styva lerjordar där höstsådda grödor dominerar i växtföljden.

  – Som lantbrukare måste du ta det här på väldigt stort allvar och stoppa gräsogräset direkt när du ser de första plantorna för att undvika att det eskalerar, säger Helle Bundgaard Elander.

  För att bekämpa gräsogräs som utvecklat resistens mot specifika bekämpningsmedelsgrupper krävs flera kombinerade åtgärder: bland annat plöjning, en omlagd växtföljd med mer vårsådda grödor, falsk såbädd och senarelagd sådd av höstspannmål. Effekten av de olika åtgärderna har visats upp i en fyraårig demoodling i Danmark som lockat många besökare och som ATL kommer att skriva mer om framöver.

  Detta visar analyser på rajgräs från Övedskloster

  Det första provet från Bayer Crop Science visar på target site resistens med två olika mutationer mot ACCase-hämmare som exempelvis Focus Ultra, Agil 100 EC och Select Plus. Target site resistens är när herbicidens verkningsställe i växten ändras så att herbiciden inte längre kan göra skada.

  Resistensen har 50 procents hämmande effekt på gräset och fortsätter man att behandla med dessa medel kan selektionen fort gå mot 100 procent. Däremot verkar det inte finnas några av de vanligast förekommande mutationerna för target site kopplat till ALS-hämmarna. Produkter som Broadway och Hussar Plus OD skulle därmed fortfarande kunna fungera.

  Däremot kan det även förekomma så kallad metabolisk resistens, vilket innebär att bekämpningsmedlet bryts ner snabbare av ogräset. Ett prov inskickat till Århus universitet ska förhoppningsvis ge svar på det.

  Källa: Lars Bäksted, Övedskloster, och Rikard Andersson, Jordbruksverket

  Utbredning av renkavle i Sverige

  Förekomsten av gräsogräs har ökat betydligt de senaste åren och ett av de allvarligaste problemen är spridningen av renkavle och dess resistensutveckling mot kemisk bekämpning.

  Kartan visar en grov uppskattning av utbredningen av renkavle i Sverige.

  Mörkblått färgade områden har lokala och enstaka fall av känd förekomst.

  Ljusblå områden har viss förekomst över större områden och lokalt inom de områdena kan det finnas tätare populationer och förekomster.

  I områden markerade med gult finns en mer allmän förekomst men ändå oftast på hanterbara nivåer vilket innebär exempelvis förekomst på delar av fält och på långt ifrån alla fält.

  Röda områden är hotspots där det funnits renkavle under lång tid och där resistensproblem och brukningsbetingelser har lett till svårhanterade populationer och förekomster. Det är också i dessa områden som det absoluta flertalet av konstaterade resistensfall har sitt ursprung. Än så länge finns ingen konstaterad resistens utanför Skåne när det gäller renkavle.

  Källa: Rikard Andersson, Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen