Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 maj 2001

  Renate Künast och industrin hand i hand

  När livmedelsindustrins toppdirektörer nyligen i Berlin firade den årliga Livsmedelsindustrins dag, hängde krishotet som en skugga över varje tal. Tillsammans med Renate Künst, den gröna populära konsumentskydds och lantbruksministern, ska man vinna tillbaka förtorendet för branschen.

  Efter BSE -krisen utbrott i november har minst
  30 000 — nära var tionde i branschen – förlorat jobbet,
  och varslen forsätter att komma. Det är allvarligt,
  särskilt som marginalerna inom industrin är de lägsta
  i Europa till följd av de mycket låga livsmedelspriserna.


  Målet som Renate Künast satt upp,”klasse statt
  masse”, kvalité istället för kvantitet, och att
  kräva en kvalitétsorienterad produktion i framtiden,
  är en ansats som livsmedelsindustrin välkommnar, säger
  Peter Traumman, ordförande i Tysklands största förbund
  för livsmedelsindustrin,BVE.  Tyskt pris för livsmedelssäkerhet

  För att stärka livsmedelsäkerhet,
  kvalitétskontroll och inte minst transparens för konsumenten
  har industrin nu instiftat ett pris för Livsmedelssäkerhet.


  Belönade var i år Mjölkindustri-Förbundet,
  som åstadkommit ett genomgående kvalitésäkringssystem.


  Nestlé i Tyskland belönades för sin informationskampanj
  för att öka transparens och kvalitètsäkering.


  -Det här ska förstås som en signal till hela
  branschen för ökad kommunikation.

  Även Claus Hipp belönades för att företaget
  blivit världsledande för bearbetande av organiskt-biologiskt
  material,

  Den nya ministern Renaté Künast från de
  Gröna delade ut priserna och talade inför den av henne
  hårt kritiserade industrin. Trots talet om en gemensam hållning
  märktes i salen en viss avmätt hållning. Ett produktsigillförfarande
  (kvalitetsmärkning red.anm.) för ekologiska produkter
  accepteras, men endast ett som orinterar sig mot EUs normer, så
  som det i måndags offentliggjorda lagförslaget från
  Künast. Ett sigillförfarande för konventionella
  livsmedel, vill industrin inte ens diskutera. Under dagens yta
  av samförstånd finns motsättningarna kvar.  Industrin föredrar EU-lösningar

  Krisen gör att industrin än mer välkomnar
  EU, och inte minst då den nya EU myndigheten för livsmedelskontroll
  som EU-kommisonären David Byrne presenterade. Den livsmedelskritiska
  opionen är inte lika stark i övriga EU som i Tyskland.
  Genom att motarbeta tyska speciallösningar kan Renate Künast
  kontrolleras bättre, menar man. Men Künast och Byrne
  verkade väldigt samspelta, så frågan är
  om taktiken fungerar. Ett av Künast mål är en
  ekolgoisk produktion på 20 procent om fem år, och
  mer kvalitétsproduktion.. Att kritisera Künast, en
  nu enormt populär politiker, kan man inte om man vill ha
  tillbaka folks förtroende. Tur för industrin är
  det att impopuläre miljöministernTrittin föreslagit
  tvångspanten, som industrin vill föhindra.  Var förändringen slutar i Tyskland vet man inte,
  bara att riktningen är mot mer ekolgologi och mer kvalité.
  Starka krafter i Tyskland vill att EU ska gå samma väg
  i framtiden.  Andreas Altermann

  Relaterade artiklar

  Till toppen