Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 maj 2019

  Rekord för både höstvete och havre

  Den odlade arealen för höstvete är rekordhög, visar preliminär statistik från Jordbruksverket. Samtidigt är havrearealen rekordlåg.

   Totalt odladlas det spannmål på 993 200 hektar i år enligt Jordbruksverkets preliminära siffror. Havre odlas på endast 15 procent av dessa vilket är en rekordlåg siffra.
  Totalt odladlas det spannmål på 993 200 hektar i år enligt Jordbruksverkets preliminära siffror. Havre odlas på endast 15 procent av dessa vilket är en rekordlåg siffra.

  Höstvetearealen svarar för 43 procent av spannmålsarealen och uppgår i år till 423 100 hektar. Det är den största höstvetearealen sedan mätningarna började 1916. Det visar Jordbruksverkets preliminär statistik för odlad spannmålsareal 2019.

  Anledningen är den varma och torra sommaren och den långa hösten 2018, vilket innebar gynnsamma förhållanden för höstsådden.

  Emellertid står havrearealen endast för 15 procent av spannmålsarealen, 150 100 hektar. Det är den lägsta uppmätta siffran sedan Jordbruksverkets mätningar började.

  Dåligt utsäde

  Enligt Katarina Holstmark, specialist på växtodling vid Jordbruksverkets rådgivning, beror det främst på dåligt havreutsäde.

  – Sverige är ett havreland, men i fjol såg vi en låg skörd på havre. Det beror på det torra klimatet och havre som brådmognar. Vi brukar vanligtvis inte importera havreutsäde och det är för att få länder exporterar havre. Däremot importerar Sverige desto mer korn och vårvete, säger hon till ATL.

  När det gäller baljväxter har ärtarealen ökat, medan bönarealen minskat. Den varma sommaren bidrog till missväxt eftersom åkerbönan är torkkänslig. Däremot tål ärter torkan bättre än åkerbönan och det kan få betydelse inför skörden i år.

  Höstvete och ärtor växer

  Troligtvis kommer vi att få se en trend i ökad spannmålsareal för just höstvete och ärter, tror Katarina Holstmark, då lantbrukarna vill garantera en avkastning på sin odling.

  – Lantbrukare har nog valt att odla ärter framför åkerbönor. Jag tror alla har den varma sommaren från i fjol i bakhuvudet, säger hon.

  Relaterade artiklar

  Till toppen