Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 juni 2016

  Mer östgötsk mat med ny strategi

  Mer än 50 procent lokalproducerad mat i offentlig upphandling till 2025. Det är ett av målen i Östergötlands regionala livsmedelsstrategi.

  I går presenterades Östergötlands regionala livsmedelsstrategi vid en pressträff vid Vreta Kloster. Initiativet till strategin kommer från Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland och arbetet har genomförts tillsammans med intressenter från livsmedelkedjans alla delar.

  Varför behövs en regional livsmedelsstrategi?

  – Det är tufft för bönderna och för landsbygden som helhet. Om vi ska öka livsmedelsproduktionen behövs samarbete mellan många aktörer och en gemensam strategi för att arbeta i samma riktning, säger Louise Ridderström Alenbrand, verksamhetsledare för föreningen Östgötamat, som sitter med i styrgruppen för strategin.

  Strategin har identifierat fyra fokusområden för arbetet: kund/konsument, konkurrenskraft, offentlig upphandling och trygghet, och för varje fokusområde finns tre mål. Louise Ridderström Alenbrand har arbetat med området kund/konsument där ett av målen är att förbättra dialogen mellan producent och konsument.

  – Dels behöver fler konsumenter bli medvetna om mervärden i svensk produktion med djurskydd, miljötänkande och låg antibiotika användning, dels behöver producenterna bli bättre på att lyssna in vad kunderna verkligen vill ha.

  För fokusområdet offentlig upphandling finns kvantifierade mål: minst 80 procent svenskproducerade livsmedel vid offentlig upphandling i region och kommuner till 2025 och minst 50 procent lokalproducerat.

  – Vi har en lagstiftning som vi ska vara stolta över, men som fördyrar produktionen vilket gör att många på grund av prisskillnaden väljer importerade alternativ. Jag ser det som ett svek, speciellt vid offentlig upphandling, säger Louise Ridderström Alenbrand.

  Efter sommaren börjar arbetet med att implementera strategin, ett första steg är att få alla kommuner att arbeta efter målsättningen i strategin.

  Kommer strategin räcka för att öka livsmedelsproduktionen?

  – Det beror på hur mycket tid och pengar som satsas på att omsätta den i handling, men om alla parter går in helhjärtat tror jag det räcker. Hur stora resurser det offentliga kan gå in med har vi ännu inte fått svar på.

  Relaterade artiklar

  Till toppen