Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 februari

  Regeringen vill göra svenskt jordbruk fossiloberoende

  Oklart om effekterna av nedsättningen av dieselskatten ingår i utredningsuppdraget.

   Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (tv) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (th) presenterar direktiv och utredaren Helena Jonsson (mitten) för en utredning med syfte att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (tv) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (th) presenterar direktiv och utredaren Helena Jonsson (mitten) för en utredning med syfte att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. FOTO: Ali Lorestani/TT

  Som utlovat i regeringens handlingsplan för klimatet tillsätts nu en utredning om hur jordbruket ska avgiftas från sitt fossilberoende.

  – Att göra en omställning inom jordbruket är avgörande för att vi ska nå klimatmålen, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) när utredningsuppdraget presenterades på torsdagen.

  Utredaren ska föreslå styrmedel och åtgärder för att minska det svenska jordbrukets fossilberoende, av drivmedel och andra insatsmedel, som mineralgödsel. Vad det betyder för den nedsättning av dieselskatten som lantbruket får är inte helt klart. Frågan ställdes vid presskonferensen och besvarades lite undvikande av Isabella Lövin.

  – I uppdraget ingår det att föreslå kompensationsåtgärder för att vi ska ha ett konkurrenskraftigt jordbruk, men samtidigt ska det vara ett fossiloberoende jordbruk. Vi måste se till att vi klarar den här övergången.

  Konkurrenskraft

  Utredningen är en del av överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. ATL frågade Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson om utredningen ska titta på effekterna av dieselskatten för jordbrukets fossilberoende. Han ville bara säga att utredaren har ett brett uppdrag, och frågan om en slopad nedsättning av dieselskatten måste vägas mot andra faktorer.

  – Om man bara skulle göra det skulle det få förödande konsekvenser för konkurrenskraften. Då måste du också ha någon form av kompensation, så det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp i det här.

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) lyfte också vikten av att det svenska jordbruket inte slås ut av allt för hårda klimatkrav.

  – En övergång får inte ske genom en ökad import av livsmedel med större klimatpåverkan, eller att svensk resurs-, klimat- och miljöeffektiv produktion läggs ned, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson (C).

  Utredningen ska även titta på hur den inhemska produktionen av biodrivmedel kan underlättas.

  Ett år på sig

  Utredningen ska vara klar senast den 28 februari 2021. Helena Jonsson, tidigare ordförande LRF, en kort period riksdagskandidat för Centerpartiet och nu landshövding i Jönköpings län, ska leda den. Hon beskrev vid presskonferensen jobbet som ett drömuppdrag.

  – Det ska bli en triple win. Det ska stärka och öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk, vi ska nå våra högt ställda klimatmål och vi ska få bättre beredskap både vad det gäller mat och drivmedel.

  Riksdagen har antagit som mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser 2045.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen