Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 februari 2019

  Regeringen svarar på Riksrevisionens kritik

  Landsbygdsprogrammet kan bli enklare och effektivare, men mycket styrs av EU-regler, anser regeringen.

   I landsbygdsprogrammet finns bland annat ersättningar för att anlägga våtmarker.
  I landsbygdsprogrammet finns bland annat ersättningar för att anlägga våtmarker. FOTO: David Larsson

  I oktober kom Riksrevisionen med skarp kritik mot det svenska landsbygdsprogrammet. De 37 miljarderna sprids över för många olika åtgärder och de utvärderingar som gjorts säger för lite om vilken effekt ersättningarna har. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att inför nästa programperiod, tänkt att börja 2021, se till att rätt uppföljningar och utvärderingar görs och analysera de nationella behoven och vilka konsekvenser olika val i programmets utformning kan få.

  I sitt svar på Riksrevisionens rapport instämmer regeringen i kritiken i stort, men hänvisar till att mycket i strukturen är styrt av EU:s regelverk. Regeringen anser dock att de utvärderingar som görs ger användbar information och att det inte behövs göras något mer på det området. Ett enklare regelverk är en av de frågor som regeringen driver på EU-nivå i förhandlingarna om en ny gemensam jordbrukspolitik.

   I sitt svar på Riksrevisionens rapport instämmer regeringen i kritiken i stort, men hänvisar till att mycket i strukturen är styrt av EU:s regelverk.
  I sitt svar på Riksrevisionens rapport instämmer regeringen i kritiken i stort, men hänvisar till att mycket i strukturen är styrt av EU:s regelverk. FOTO: Henrik Isaksson/IBL/TT

  Kritik mot försenade stödutbetalningar

  I det nya stödsystemet kommer nationella strategiska planer antagligen ha en central roll, och arbetet med att ta fram en svensk sådan är i gång. Jordbruksverket har fått i uppdrag att bistå regeringen i utformningen av planen.

  Riksrevisionen kritiserade också de kraftiga förseningarna i utbetalningarna av jordbruksstöd. Regeringen pekar på tillsättandet av en överdirektör och en styrelse på Jordbruksverket som en åtgärd för att komma tillrätta med de problemen.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen