Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 oktober 2017

  Regeringen inte redo ändra jordbrukets miljöfarliga stämpel

  Miljöminister Karolina Skog (mp) är inte beredd att ändra i lagstiftningen så att jordbruket inte ska klassas som "miljöfarlig verksamhet".

  Det stod klart under dagens interpellationsdebatt där Magnus Oskarssons (kd) ställt frågan med anledning av att regeringen, samtidigt som man betecknar jordbruket som ”miljöfarlig verksamhet” nu satsar på en ökad livsmedelsproduktion genom arbetet med livsmedelsstrategin.

  Frågan var initialt ställd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s), men miljöministern inledde med att säga att det låg på hennes bord att svara på frågan. Och svaret var kort och gott ”nej”, regeringen har ingen avsikt att ändra i lagstiftningen. De främsta skälen hon angav för den inställningen handlade främst om att det juridiska begreppet var så väl etablerat i en rad förordningar och lagar att det skulle kräva mycket arbete med att ändra det.

  En ny tid?

  Om regeringen verkligen ser på jordbruket som miljöfarlig verksamhet och om det ger en orättvis negativ bild av näringen fick vi inget svar på.

  – Jag tänker inte ta några initiativ till att ändra i lagstiftningen, sa Karolina Skog.

   Miljöminister Karolina Skog (mp).
  Miljöminister Karolina Skog (mp). FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Men Magnus Oscarsson menade att om regeringen menade allvar med livsmedelsstrategin måste det få konsekvenser i miljöbalkens ordalydelse och påpekade att lagen kom till då samhället såg annorlunda på jordbruket.

  – Miljöbalken kom till vid en tid då vi ville avveckla jordbruket. Men nu lever vi väl i en ny tid, eller hur? sa han.

  Svårtolkat svar

  Miljöministerns svar kan tolkas som om att vi inte gör det, men hon hävdade att regeringen jobbar hårt för att förverkliga målen med livsmedelsstrategin och att det inte fanns någon koppling till dess arbete och ordvalet i miljöbalken.

  I debatten deltog också Staffan Danielsson (c) och John Widegren (m). Båda stödde Magnus Oscarssons uppfattning i denna, som de sa ”viktiga fråga” och Danielsson ville införa ett nytt begrepp för jordbruket.

  – Jag vill att jordbruket får en egen rubrik i miljöbalken och beskrivas som ”livsnödvändig verksamhet”, sa han.

   Magnus Oscarsson, (kd).
  Magnus Oscarsson, (kd).

  Med tanke på det sätt jordbruket bedrivs i dag i Sverige är det bästa för miljön att så mycket som möjligt av produktionen sker i Sverige, menade John Widegren.

  Morötter till bönderna

  – Det är när vi tvingar ut produktionen utomlands som den blir miljöfarlig, sa han och menade att landets lantbrukare i stället bord uppmuntras för att de gör något bra.

  Miljöministern å sin sida menade dock, att trots att hon inte är beredd att ändra politikers, myndigheters och allmänhetens syn på svensk livsmedelsproduktion som den är manifesterad i lagen, att regeringen stod ”sida vid sida” med dem som producerar livsmedel i Sverige.

  LÄS OCKSÅ: 80 nötkreatur räddade ur brinnande ladugårdLÄS OCKSÅ: Köttjuvar tog 400 kilo nyskjuten älgPREMIUM: Eldriven lastare bra för miljö och plånbok

  Relaterade artiklar

  Till toppen