Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 juli

  Råvarorna utmaning när brödföretag ska bli hållbart

  Polarbröd har som mål att nå full hållbarhet 2022.

  Nu lyfter de blicken från sina egna bagerier och involverar leverantörer och lantbrukare i det arbetet.

  – Råvarorna är vår största utmaning, säger Cindy Kite, ny hållbarhetschef från 1 juni.

   Cindy Kite, hållbarhetschef Polarbröd.
  Cindy Kite, hållbarhetschef Polarbröd. FOTO: Polarbröd

  Varje år använder Polarbröd 36 000 ton råvaror. 80 procent består av rapsolja, socker, sirap och vete- och rågmjöl.

  Av dessa kommer 65 procent från svenska gårdar och Lantmännen är en av Polarbröds viktigaste leverantörer.

  – Vi inledde en dialog med dem för några år sedan hur vi skulle kunna jobba tillsammans för att få fram ett mjöl som är bättre för klimatet. Det mynnade ut i ett konceptmjöl som har 20 procents mindre klimatpåverkan än vanligt konventionellt vetemjöl, säger Cindy Kite.

  Knappt hälften av mjölet är konceptmjöl

  Mjölet kommer från fossilfria gårdar som drivs med grön el och som har sparsam körning och precisionsgödsling med gödsel som har en lägre klimatpåverkan. Det har också fördelar för den biologiska mångfalden, tack vare att lärkrutor lämnas i vetefälten så att lärkan hittar tillbaka till åkrarna.

  I dag är 11 000 av de 27 000 ton mjöl som Polarbröd köper in varje år sådant konceptmjöl. Brödföretaget köper också rågmjöl som är odlat utan stråförkortningsmedel.

  – Råvarorna är vår största hållbarhetsutmaning. På andra områden har vi kommit längre. Med fyra egna vindkraftverk är vi självförsörjande på förnybar el, vi har bytt ut plastpåsar till förpackningar baserade på förnybar råvara. Vi har också nått full potential när det gäller att nyttja järnväg för våra utgående transporter, berättar Cindy Kite.

   11 000 av de 27 000 ton mjöl som Polarbröd köper in varje år är ett särskilt konceptmjöl med lägre klimatpåverkan än konventionellt mjöl.
  11 000 av de 27 000 ton mjöl som Polarbröd köper in varje år är ett särskilt konceptmjöl med lägre klimatpåverkan än konventionellt mjöl. FOTO: Polarbröd

  2016 tog Polarbröd fram en vision för hållbart jordbruk som kallas för fossilfria mångfaldsgårdar. Det innebär att gården ska drivas fossilfritt, den ska ha en varierad växtföljd som bygger bördig mark och ett varierat landskap som är bra för biologisk mångfald och som minskar risken för läckage.

  – För att bygga bördig mark bör man ha en växtföljd på cirka fem till sju år. Man kan till exempel växla mellan spannmål, oljeväxter, vall och baljväxter. Det bidrar till bördigare jordar. Man kan också ha flerårig vall för att slippa plöja marken varje år, säger Cindy Kite.

  Logistiken en utmaning

  För att testa visionen i verkligheten inledde Polarbröd 2017 ett samarbete med en gård i Västergötland i ett pilotprojekt. Det visade sig dock vara komplicerat att arbeta med en enskild gård.

  – Den största utmaningen med projektet var logistiken, att få spannmålet från gården till bagerierna via en kvarn som kunde göra de kvalitets- och produktsäkerhetstester som behövs och att mala mjölet. En av lärdomarna är att det är viktigt att ha ett samarbete som omfattar alla aktörer i kedjan, till exempel att jobba med Lantmännen men också föra samtal direkt med bönderna, menar Cindy Kite.

  Polarbröd hade gärna arbetat med lokala lantbrukare i Norrbotten, men tyvärr är det svårt att odla vete och råg så långt norrut.

  – Skulle det gå skulle vi gärna ta råvarorna från närmare håll.

  Relaterade artiklar

  Till toppen