Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 november

  Stabil lönsamhet för svenskt lantbruk

  Lönsamheten för svenska lantbrukare har varit stabil eller stigande. Men nivåerna måste upp för att det ska vara långsiktigt hållbart. Det visar en ny rapport från Ludvig & Co.

   Nötköttsproducenter spås stärka sitt resultat under 2020, enligt en ny rapport från Ludvig & Co.
  Nötköttsproducenter spås stärka sitt resultat under 2020, enligt en ny rapport från Ludvig & Co. FOTO: Lotta Silfverbrand

  Ett bättre spannmålspris är en av faktorerna som ligger bakom att det genomsnittliga växtodlingsföretaget beräknas öka sin omsättning med 4 procent i år. Resultatet före avskrivningar, minus finansnetto, ökar med drygt 5 procentenheter till 33 procent av omsättningen jämfört med 2019. Prognosen är att siffran är på samma nivå även 2021.

  – Det är ett mått som talar om hur motorn i företaget mår. Det visar möjligheterna till att göra investeringar och ta ut egen lön. För att ha en långsiktig hållbarhet bör nivån ligga på närmare 25 procent, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

   Per Skargren, segmentschef för Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.
  Per Skargren, segmentschef för Skog & Lantbruk på Ludvig & Co. FOTO: Ludvig & Co

  När det gäller resultat före avskrivningar minus finansnetto är prognosen att mjölkföretagen når 23,4 procent 2020, en minskning med någon procentenhet jämfört med 2019. Ludvig & Co gör bedömningen att kategorin ligger kvar på samma nivå 2021.

  Motsvarande siffra för nötköttsföretagen är 25,5 procent, vilket är en ökning med drygt två procentenheter jämfört med 2019. 2021 kan det bli en ökning med ytterligare någon procentenhet.

  Grisföretagen ligger lägst i Ludvig & Co:s sammanställning. Där är de genomsnittliga nivåerna under de nivåer på 25 procent som Per Skargren menar är ett måste för långsiktig hållbarhet. 2019 låg resultatet före avskrivningar minus finansnetto på 15 procent av omsättningen. 2020 kommer siffran att ligga kvar på samma nivå, men för 2021 är prognosen att den kommer att stiga två till tre procentenheter.

  Rapporten kommer fram till att coronakrisen tillsammans med brexit skapat en oro på marknaden. Men efter den inledande turbulensen har de visat sig gynna svensk livsmedelsproduktion.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen