Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 maj 2017

  Protein visar vägen till bästa skörden

  En ny studie visar att man genom att analysera växters protein, kan se vilka plantor som ger stor skörd och står emot sjukdomar.

   Redan på ett tidigt stadium kan växtförädlare se vilka plantor som har potential, vilket spar både tid och pengar.
  Redan på ett tidigt stadium kan växtförädlare se vilka plantor som har potential, vilket spar både tid och pengar. FOTO: MOSTPHOTOS

  Studien är gjord i ett samarbete mellan SLU och Lunds universitet. Genom att studera potatisplantors proteiner har man bland annat kunnat utläsa vilka plantor som har resistens mot bladmögel och brunröta.

  I dag används DNA-analys för att kartlägga genetiska förutsättningar, men genom masspektrometrisk analys av växternas protein får man mer rättvisande resultat enligt forskarna. Det är inte substitut för DNA-analys utan en komplettering.

  Tydligare än DNA

  Fredrik Levander, universitetslektor vid institutionen immunteknologi vid Lunds universitet är en av forskarna bakom studien.

  – I många fall finns det många kopior av gener hos växter, och flera genvarianter som är väldigt lika varandra. Det gör det extra svårt att förutsäga växters egenskaper från DNA. Speciellt hos växter som är tetraploida, hexaploida, och så vidare, säger han.

  – Problemet med att bara titta på gener är att det kan vara svårt att förutsäga odlingsegenskaperna hos till exempel en potatis. Proteinerna är närmare facit för vad som egentligen händer när växten växer. Samtidigt är det experimentellt lättare att mäta DNA-variationer.

  Sparar pengar och tid

  Genom att kartlägga peptider och protein hos plantor som till exempel gett god skörd eller är resistenta mot sjukdomar, har man kunnat se mönster på molekylärnivå. Dessa markörer kan sedan användas för att identifiera plantors egenskaper.

  Man väljer ut markörer som visar på önskade eller oönskade egenskaper, kan växtförädlare se vilka plantor de vill fortsätta med, redan i ett tidigt stadium. Det sparar både tid och pengar eftersom man annars skulle få vänta tills plantan är färdigväxt.

  Att analysera protein är mer komplext än att analysera arvsmassa, både för att det redan finns verktyg för att till exempel kopiera stora mängder DNA och för att proteinerna består av fler beståndsdelar.

  – Olika proteiner beter sig väldigt olika, därför är det mer komplicerat att analysera dem, säger Fredrik Levander.

  FAKTA:

  I den aktuella studien valde forskarna ut 104 proteinmarkörer.

  Vissa av dessa gick att använda för att förutspå högre avkastning och motståndskraft mot algsvampen Phytophthora infestans som orsakar bladmögel i bladverket och brunröta i knölarna.

  Det handlar om proteinmarkörer för egenskaper som det ännu inte finns några kommersiella DNA-markörer för.

  Markörerna kan till exempel också visa vilka plantor som passar i vilken växtzon baserat på till exempel tålighet för torka och kyla.

  Studien har publicerats i Journal of Proteome Research och finansierades av Mistra Biotech (tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på bioteknik i jordbruk) och Stiftelsen för strategisk forskning.

  LÄS OCKSÅ:

  Relaterade artiklar

  Till toppen