Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 juli 2017

  Projekt ska rädda hotade arter i Skåne

  Drygt 80 arter i Skåne är akut hotade. I ett projekt ska nu markägare få råd om hur värdefulla naturbetesmarker ska bevaras.

   I ett nytt projekt ska markägare i Kristianstad få råd om hur värdefulla naturbetesmarker kan bevaras.
  I ett nytt projekt ska markägare i Kristianstad få råd om hur värdefulla naturbetesmarker kan bevaras. FOTO: Mostphotos

  En rad växter, insekter, däggdjur och fiskar är direkt hotade av utrotning i Skåne. Det rapporterar P4 Kristianstad.

  Arterna finns på de så kallade rödlistan vars syfte är att utvärdera och bedöma arters tillstånd i naturen.

  Skåne är det artrikaste länet i Sverige. Här finns 2 000 arter på den så kallade rödlistan som tagits fram av Artdatabanken vid SLU.

  Gynna hotade arter

  I Kristianstad genomför man nu ett projekt vars syfte är att inventera och gynna hotade arter. Bland annat ska markägare som har värdefulla naturbetesmarker få råd om hur de kan bevaras Här sker även restaurering av marker.

  Tabistmal, azurguldstekel, saffransticka, höstfrölöpare och vit stork är några arter som är hotade.

  Ulrika Hedberg, kommunekolog i Kristianstad, är kommunekolog i Kristianstad:

  – Människan använder landskapet på ett väldigt intensivt sätt, det finns inte så många naturskogar kvar. Det stora hotet i odlingslanskapet är igenväxningen, säger hon.

  LÄS MER: Nyckelbiotoper räddar arterLÄS MER: Ny skadegörare hotar lövskogarLÄS MER: Rödlistade arter trivs på crossbananLÄS MER: Nytt hopp för rödlistad bagge

  Relaterade artiklar

  Till toppen