Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 november

  Projekt ska ge bättre djurskyddskontroller

  Bättre rutiner och mer lättarbetade stall är nyckeln till att hålla nötkreatur rena. Det visar ett projekt som presenterades vid den årliga djurskyddskonferensen.

   Bättre rutiner och mer lättarbetade stall är nyckeln till att hålla nötkreatur rena. Det visar ett projekt som presenterades vid den årliga djurskyddskonferensen. Arkivbild.
  Bättre rutiner och mer lättarbetade stall är nyckeln till att hålla nötkreatur rena. Det visar ett projekt som presenterades vid den årliga djurskyddskonferensen. Arkivbild. FOTO: Torbjörn Larsson

  I veckan höll Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd sin årliga djurskyddskonferens. Bland mycket annat diskuterades länsstyrelsernas djurskyddskontroller, som möter kritik på många håll.

  – Vi vill förbättra vår trovärdighet och måste därför reda ut vad bristerna beror på. Vi tycker att kontrollerna fungerar bra och vi har kompetenta djurskyddskontrollanter, men det är svårt att få till verkningsfulla och accepterade kontroller, sade Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Elofsson.

   Helena Elofsson, JBV, Djurskyddschef, Djuravdelningen, Jordbruksverket.
  Helena Elofsson, JBV, Djurskyddschef, Djuravdelningen, Jordbruksverket. FOTO: Jordbruksverket

  För att försöka komma till rätta med problemet har ett nationellt kontrollprojekt med fokus på nötkreaturs renhet genomförts av tre olika länsstyrelser.

  – Det är det djurslag vi kontrollerar mest – och den bristen vi oftast stöter på, berättade Vanja Kinch, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen i Halmstad.

  Undersökningen, som bestod av 371 kontroller, visade i stora drag att drygt 5,5 procent av djuren var smutsiga. Djurhållarna fick frågan om vad de behöver för att hålla djuren rena.

  – De behövde bättre rutiner, mer lättarbetade stall och mer tid.

  När djurhållarna som hade rena djur fick samma frågor var svaren desamma. De hade: bra rutiner, lättarbetade stall och tillräckligt med tid.

  – Det är första gången man ställt den här typen av frågor och nu vet vi mycket mer om vad djurhållarna behöver, menade Vanja Kinch.

  Ny strategi

  På konferensen, som för första gången hölls helt digitalt, presenterades även den nya djurskyddsstrategi som Jordbruksverket beslutade om i våras.

  – Djurskyddet är en av Jordbruksverkets viktigaste kärnfrågor där det finns mycket förväntningar, sa Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, inledningsvis.

   Christina Nordin, Jordbruksverket.
  Christina Nordin, Jordbruksverket. FOTO: Kajsa Juslin

  Strategin pekar på vad som behöver göras inom djurskyddsområdet de närmaste fem åren.

  – Djurskyddsstrategin hjälper oss att förbättra djurskyddet både i Sverige och internationellt samt att arbeta mot en ökad lönsamhet inom djurproduktion, berättade Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

  Varför behövs strategin, skulle ni inte ha arbetat med det här ändå?

  – Strategin hjälper oss att ta ett samlat grepp och vara tydligare med vad vi står för och vad vi vill – något som kanske inte alltid har varit så tydligt tidigare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen