Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 juli 2020

  Gott hopp om bra spannmålsskörd

  2020 års skörd väntas ligga kring snittet för de senaste fem årens skördar, men de regionala skillnaderna blir stora. Det visar ATL:s sammanställning av fyra prognosmakares bedömningar.

   Lantmännen, Svenska Foder, BM Agri och Jordbruksverket spår samtliga en normalskörd i år. Bild från skörd på Östgötaslätten i början av augusti 2019.
  Lantmännen, Svenska Foder, BM Agri och Jordbruksverket spår samtliga en normalskörd i år. Bild från skörd på Östgötaslätten i början av augusti 2019. FOTO: Jeppe Gustafsson/TT

  Lantbrukssverige går mot skördetid. Inom någon vecka väntas det första höstkornet börja tröskas i Skåne, följt av raps och de tidiga vetesorterna kring månadsskiftet juli/augusti. Sedan rullar skörden på fram till de sena grödorna åkerböna och majs i höst.

  Branschens prognoser över årets skördeutfall av spannmål, oljeväxter och trindsäd pekar åt samma håll: en god medelskörd efter fjolårets rekordskörd på 6,7 miljoner ton. Genomsnittet för de senaste fem åren ligger på 5,9 miljoner ton.

  Lantmännen räknar i sin prognos med att årets skörd kommer att uppgå till 6,1 miljoner ton, strax över femårssnittet men under fjolårets skörd.

  – Vi tror på en bra skörd i Sverige i år, både vad gäller volym och kvalitet, även om det finns regionala skillnader, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

  Varierade förutsättningar

  Förutsättningarna har varierat i olika delar av landet, framför allt vad gäller regnmängden. Mälardalen ser ut att gå mot en väldigt bra skörd i år, liksom Östergötland som fått bra med regn både före och efter midsommar. I Skåne var det länge torrare än vanligt och här ser skörden ut att gå mot ett normalår eller lägre.

   Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen.
  Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen. FOTO: Helena Holmkrantz/Lantmännen

  – Västsverige är det område som fått minst regn under våren och försommaren. Här kommer det att bli skördepåverkan av torkan och vi räknar inte med full skörd i år, säger Mikael Jeppsson.

  Jordbruksverkets genomsnittsberäkning från i maj landar nära Lantmännens prognos, och visar på en beräknad skörd på 6,0 miljoner ton. Den officiella prognosen presenteras 18 augusti.

  Vädret avgörande

  Svenska Foder spår däremot att årets spannmålsskörd hamnar i häradet 5,6–5,7 miljoner ton, eller ”en god normalskörd” enligt Carsten Klausen, vd på Svenska Foder:

  – Vi baserar prognosen på hur det ser ut runt om Sverige just nu, men det slutliga utfallet beror på hur vädret utvecklas i juli, säger han.

  Det är den torra och kalla våren som gör att skördepotentialen för spannmål, oljeväxter och trindsäd inte ser lika bra ut som i fjol. Även Svenska Foder räknar med vissa regionala skillnader. Avkastningen väntas till exempel bli lägre i områden nära södra Östersjökusten till följd av torkan i våras.

   Carsten Klausen, VD Svenska Foder.
  Carsten Klausen, VD Svenska Foder. FOTO: Martin Sylvest/DLG

  – Det ser däremot riktigt bra ut på flera håll i Skåne men också i Västergötland och Östergötland, där vetet men också andra grödor utvecklats mycket bra, säger Carsten Klausen.

  Regnet räddningen

  BM Agri gör ingen egen skördeprognos, men ägaren Mats Eriksson har mycket kontakter med odlare runt om i Sverige och en god bild av utvecklingen. De signaler som kommit in gör att han tror på en ”bra skörd” i år, om än inte lika bra som 2019.

  Efter en torr vår har räddningen varit de senaste veckornas regnväder, även om regnet fallit ojämnt.

  – I norra Västmanland har kornet börjat gulna eftersom det är känsligt för mycket vatten i fälten. I delar av Värmland har havren i stället tagit stryk i vårens torka, säger Mats Eriksson.

   Mats Eriksson, VD BM Agri.
  Mats Eriksson, VD BM Agri. FOTO: Johan Bävman

  Han är glad över det svala väder som rått under början av juli, då det gynnar spannmålen.

  – När inlagringen i kärnorna börjar är det en fördel om det är svalt så att det går långsamt. Det borgar för bra rymdvikt, säger Mats Eriksson.

  Flera prognosmakare har också ställt ned förväntningarna på oljeväxterna och avkastningen väntas bli under medelskörd. Det är torka, kyla och nattfrost som har stressat höstrapsen, vilket väntas påverka avkastningen negativt.

  Prognos för skörd 2020, miljoner ton

  Lantmännen: 6,1

  Svenska Foder: 5,6–5,7

  Jordbruksverket: 6,0

  BM Agri: ”Bra skörd”

  Genomsnittsskörd 5 år, Lantmännen 5,9

  Genomsnittsskörd 10 år, Lantmännen 5,6

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen