Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 december 2019

  Prispressen ökar för ekospannmål

  För tre år sedan ropade både spannmålshandlare och livsmedelsindustri efter mer ekospannmål. Nu har trenden vänt med överskott och pressade priser som följd.

   Från toppnoteringen 2018 då Kravodlad råg betalades 92 procent mer än konventionellt odlad har betalningen i år sjunkit till 20 procent mer för kravodlad råg. Arkivbild.
  Från toppnoteringen 2018 då Kravodlad råg betalades 92 procent mer än konventionellt odlad har betalningen i år sjunkit till 20 procent mer för kravodlad råg. Arkivbild. FOTO: Anders Kristensson

  Efter flera års höga prisnivåer på ekospannmål har odlare lyssnat på marknadens signaler och börjat lägga om växtodlingen till ekologiskt. Men lagom till att omställningen är klar för en del sjunker prisnivåerna igen.

  – Många har hoppat på Kravtåget, inte bara i Sverige. Vi ser ett större utbud från Baltikum och även från Tyskland, som alltid importerat mycket ekospannmål, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

  En stor andel av den ekologiska spannmålen går till foderproduktion. Hösten 2017 talades det om rekordhöga ekopremier, mer-

  betalning för Kravvara jämfört med konventionell vara, och ekologiskt fodervete betalades mer än det dubbla priset för konventionellt fodervete. När torkan slog till 2018 steg priserna på både konventionell och ekologisk spannmål på grund av den begränsade tillgången. Årets överlag höga spannmålsskördar i hela Östersjö­området har i stället pressat priserna, och premien på ekologiskt fodervete ligger knappt 40 procent högre än för konventionellt.

  Ekoarealerna spås öka

  – Den ekologiska foderspannmålen och råg får mest stryk marknadsmässigt i år. En mind­re efterfrågan och framför allt ett väldigt stort utbud gör att marknaden fallit ihop, säger Mikael Jeppsson.

   Per-Arne Gustavsson.
  Per-Arne Gustavsson. FOTO: BM Agri

  En pressad lönsamhet i den ekologiska djurhållningen gör att tillväxten har stannat av och volymerna börjar vika av nedåt, enligt rapporten Ekobondens Marknad, som släpptes nyligen. Arealer för de flesta ekologiska grödor spås däremot fortsätta att öka 2020 i Sverige, även om skörden sannolikt inte blir lika hög som 2019.

   Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen.
  Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen. FOTO: Helena Holmkrantz/Lantmännen

  Per-Arne Gustavsson, VD på den privata spannmålshandlaren BM Agri, ger också samma bild av en marknad som pressas av ett stort utbud.

  – Vi upplever att de stora foderproducenterna fick in så mycket spannmål att de i alla fall klarar sig över årsskiftet, säger han.

  Särskilt tufft har det varit för karensspannmål, alltså spannmål från gårdar som håller på att ställa om. Där har betalningen nästan sjunkit ner till konventionell prisnivå. Framåt våren tror Per-Arne Gustavsson däremot att marknaden för godkända Krav-grödor kan repa sig något.

  – Men vi kommer inte upp till tidigare års riktigt höga prisnivåer igen, säger han.

  Rågen hårt pressad

  En ekologisk gröda där handlarna vittnar om att pressen också varit mycket stor i år är råg. För två år sedan steg priset till 3 000 kronor per ton på grund av en bristsituation. I år är poolpriset halverat och ligger på 1 500 kronor per ton, alltså i nivå med konventionellt odlad grynhavre och maltkorn. Svenska Foder stängde för ekologisk höstråg under hösten för att det kom in för mycket i förhållande till efterfrågan.

   Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder.
  Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder. FOTO: Svenska Foder

  – Industrirågen har tyvärr varit jättesvår att placera på marknaden i höst, säger Victor Ebel, spannmålschef på Svenska Foder.

  När det gäller ekologiskt kvarnvete, maltkorn och grynhavre har premien jämfört med konventionell vara också sjunkit men inte lika mycket som för ekologisk foderspannmål. En gröda som fortsatt ligger på en mycket hög nivå är ekologiskt rapsfrö.

  – Ekospannmål är fortfarande otroligt intressant att jobba med, säger Victor Ebel.

  Raps, kvarnvete, vanlig grynhavre och glutenfri grynhavre är från marknadssynpunkt de mest intressanta ekogrödorna att satsa på just nu, tillägger han.

  Tillgång större än konsumtion

  • Enligt Ekologiska Lantbrukarna är prognosen att ungefär 350 000 ton ekologisk spannmål skördats i år i Sverige. Behovet av spannmål till ekologisk djuruppfödning spås vara 220 000 ton medan humankonsumtionen står för 66 000 ton. Det finns alltså enligt dessa prognoser en större tillgång av ekospannmål på marknaden än den inhemska konsumtionen.

  Källa: Ekologiska Lantbrukarnas Marknadsrapport 2020.

  Relaterade artiklar

  Till toppen