Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 april 2017

  Prisfall på svårsålda vindkraftverk

  Mäklarfirman Skånegårdar har haft två vindkraftverk ute till försäljning i flera månader. Köpintresset är lågt så länge elpriser och elcertifikatpriser ligger i botten.

   Före jul låg buden på 12-13 miljoner, efter det sjönk dagsvärdet.
  Före jul låg buden på 12-13 miljoner, efter det sjönk dagsvärdet. FOTO: Mostphotos

  För dagen handlar det om två vindsnurror, ett i Eslövs kommun och ett i Trelleborgs kommun, båda på 2,3 MW. Priset har fallit och är nästan dagsberoende av elpriser och certifikatpriser, säger Dag Magnusson på Skånegårdar:

  – Före jul hade vi bud på mellan 12 och 13 miljoner, men jag skulle vilja säga att dagsvärdet ligger under det.

  ”En skicklig förhandlare”

  Enligt Dag Magnusson är formeln för prissättningen på ett vindkraftverk för dagen 3,80 kronor per producerad kilowattimme och år (dagspriset) delat med 20 år gånger återstående livslängd och minus arrendet.

  Arrendet på de vindkraftverk Skånegårdar nu säljer ligger på mellan fyra och åtta procent och de är byggda kring 2009.

  – Den markägaren som fick åtta procent gjorde det bra, det är en skicklig förhandlare, det vet jag, säger Dag Magnusson.

  RELATERAT Låga elpriser stoppar enorm vindkraftpark

  ”Ser inte samma parallella rörelser”

  För markägaren, arrendatorn, är intäkten just arrendet han eller hon får genom att upplåta mark för vindkraftverket, vilket uppskattas till cirka 0,1 hektar per kraftverk. Några odlingsrestriktioner utöver det brukar det inte vara.

  Enligt Dag Magnusson sätts priset på ett vindkraftverk nästan uteslutande utifrån gällande priser på el och elcertifikat.

  – Det är som en mjölk- eller grisgård, där förändras priset på en gård beroende på vilka priser man får för det man producerar, och det är lite intressant. Vi ser inte samma parallella rörelser på skogs- och spannmålsgårdar, där är man mer långsiktig i sin bedömning och mindre känslig för prisfluktuationer på det man producerar.

  PREMIUM Tjuvar stal Åkes solpaneler

  Göra bra affär idag

  Nu ligger både elpriser och priset på elcertifikat historiskt lågt men den som tror att priserna kommer att gå upp på sikt kan göra en bra affär idag. Spotpriser på el ligger kring 30 öre och elcertifikatpriserna på bottennoteringar kring 6-7 öre per producerad kilowattimme.

  Men nu har regeringen presenterat sina långsiktiga energipolitiska mål och där bland annat sagt att man förlänger systemet med elcertifikat och det har fått priserna att stiga något. Och några öres förändring ger ett stort utslag på priset och värdet på ett vindkraftverk, menar Dag Magnusson.

  – För varje femörings förändring av priset på elcertifikat på ett sådant här medelstort verk gör omkring 250 000 kronor i ren vinst. Det är bara arrendet som rör sig proportionellt, säger Dag Magnusson.

  LÄS MER Elmarknaden avgörs av priset på koldioxid och fossila bränslen

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen