Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 mars 2018

  Pressade utsikter för vårgrödorna 2018

  Det ser ljust ut för maltkorn och vårvete men för övriga vårgrödor är priserna mer pressade jämfört med de senaste åren.

   – Havre har väldigt svårt att hitta en större marknad, säger växtodlingsrådgivaren Johan Lagerholm.
  – Havre har väldigt svårt att hitta en större marknad, säger växtodlingsrådgivaren Johan Lagerholm. FOTO: Mikael Gianuzzi

  Bakgrunden till det generellt lägre prisläget är stora globala lager av spannmål som sätter press på världsmarknadspriserna.

  – Men även om priserna ger en något sämre lönsamhet i dag, kan mycket hända fram till skörd, säger Johan Lagerholm, växtodlingsrådgivare och specialist på lönsamhetsfrågor på Växtråd i Mellansverige.

  Betalningen är inte så låg att man generellt ska överväga att träda mer mark än man brukar göra. Däremot bör man som odlare i en sådan här lönsamhetssvacka fundera över vilka mark- och arrendepriser man är villig att betala.

  – Statistiken över dessa priser talar ett helt annat språk än vad våra generella lönsamhetskalkyler motiverar, säger han.

  Maltkorn och vårvete ljuspunkter

  Ljuspunkterna, rent marknadsmässigt när det gäller vårgrödor, är maltkorn och vårvete till kvarn. Vårvete till kvarn har liksom förra året det högsta täckningsbidraget av vårgrödorna enligt Växtråds beräkningar. På maltkorn drev kvalitetsproblem med skörden i EU 2017 upp betalningen under hösten. Sedan dess har priserna visserligen gått ner något men betalningen ligger fortfarande på en intressant nivå.

  – Lyckas man med kvalitén är maltkorn en sådan gröda som över tid har gått ganska bra, säger Johan Lagerholm.

  LÄS OCKSÅ: Han väntar på ett intensivt vårbruk

  Odlingen av maltkorn ökar troligen i EU inför 2018 men det som skulle kunna få priserna att lyfta mer kan till exempel vara ett försenat vårbruk i Frankrike eller i Tyskland.

  Svårt för havren

  Grynhavre är en gröda där betalningen däremot inte lyft de senaste åren och priset på foderhavre har i stället sjunkit till bottennivåer runt 1 krona per kilo.

  – Havre har väldigt svårt för att hitta en större marknad. Vi verkar ha en havreodling som är tillräckligt stor för att försörja behovet i Sverige, säger Johan Lagerholm.

  Allt mer pressad lönsamhet i vårsådda grödor men vårvete till kvarn och maltkorn går fortfarande plus.

  ATL TV: Så blev skördeåret 2017

  När det gäller våroljeväxter innebär förbudet mot betning med neonikotionider en fortsatt stor risk för svåra jordloppsangrepp även om odlingen generellt klarat sig bra de senaste två åren.

  Måste hitta avsättning

  I andra omväxlingsgrödor som åkerböna och ärtor är lönsamheten inte heller lysande.

  – För dessa grödor är det viktigt att försöka hitta en bra avsättning eftersom prisnivån i höstas var en besvikelse för många. Betalningen är oftast för låg i förhållande till fodervärdet, säger Ulrik Lovang, VD på Lovang Lantbrukskonsult i Östergötland.

   Eftersom det saknas höstvete på många gårdar i år måste detta ersättas med vårvete på många djurgårdar. Då gäller det att fundera över gödslingstrategi för vårvetet utifrån i vilken grad proteinet är värdefullt i foderstaten, menar Ulrik Lovang, VD på Lovang Lantbrukskonsult.
  Eftersom det saknas höstvete på många gårdar i år måste detta ersättas med vårvete på många djurgårdar. Då gäller det att fundera över gödslingstrategi för vårvetet utifrån i vilken grad proteinet är värdefullt i foderstaten, menar Ulrik Lovang, VD på Lovang Lantbrukskonsult. FOTO: Anders Fällman

  Årets nya förbud mot att använda växtskyddsmedel på den ekologiska fokusarealen kan innebära att fler lantbrukare växlar från ärtor och åkerbönor till träda här. Samtidigt kanske minskningen av proteingrödor på EFA-arealen uppvägs av att alla vårsådda grödor ökar i år.

  För många djurbönder gör den mindre höstsådda arealen att foderbehovet måste täckas med vårvete i stället för med höstvete.

  – Här gäller det att fundera över gödslingsstrategin för vårvetet. Gödslingen måste baseras på i vilken grad proteinet är värdefullt i foderstaten, säger Ulrik Lovang.

  LÄS OCKSÅ: Här är fällorna för ekologiska mellangrödorLÄS OCKSÅ: Findus går in i ToppfrysLÄS OCKSÅ: Vill se höjt statligt jordbrukarstöd

  Relaterade artiklar

  Till toppen