Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 oktober

  Preem miljardsatsar på raps

  Redan till sommaren hoppas Preem att ombyggnationen av raffinaderiet i Lysekil ska starta. Målet är att förvandla 1 miljon kubikmeter förnyelsebara råvaror, merparten rapsolja, till biobränsle där varje år.

   Preem vill satsa upp till fem miljarder kronor på att bygga ut biobränslekapaciteten på raffinaderiet i Lysekil.
  Preem vill satsa upp till fem miljarder kronor på att bygga ut biobränslekapaciteten på raffinaderiet i Lysekil. FOTO: Preem

  När det inte blev något av raffinaderiet av svavelrik tjockolja bestämde sig Preem för att satsa på biobränsle i stället som ATL tidigare berättat.

  Nu har bolaget släppt mer om sina planer. Om alla instanser säger ja kommer det att bli en ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil till att ta hand om i första hand rapsolja men också tallolja samt även restprodukter som till exempel gammal frityrolja.

  Den totala volymen av dessa råvaror som kommer att behandlas i anläggningen kommer att ligga på cirka 1 miljon kubikmeter per år. Det motsvarar cirka 40 procent av hela anläggningens råvaruförbrukning.

  Ska köpa på den internationella marknaden

  Den svenska rapsproduktionen, som ligger på drygt 300 000 till 350 000 ton frö vilket i bästa fall ger cirka 150 000 ton olja, räcker inte på långa vägar för anläggningens behov.

  – Vi kommer att köpa på den internationella marknaden. Det finns inte den typen av volymer här, säger Preems presschef Dani Backteg.

  En ansökan om ändring av befintligt miljötillstånd ska lämnas in innan årsskiftet. Investeringsbeslut planeras under sommaren 2021 då bygget också kommer att starta, enligt vad Preems koncernchef Magnus Heimburg uppger till Ekot. Målet är att den ska vara klar 2024.

  När den är klar ska kapaciteten ligga på mellan 650 000 till 950 000 kubikmeter biodiesel per år, vilket är två till tre gånger så mycket som dagens kapacitet på anläggningen.

  Finns potential

  Preems besked är positivt, tycker Anneli Kihlstrand, vd för Sveriges frö- och oljeväxtodlare. Men hon vill inte dra för stora växlar på det.

  – Raps är en jätteviktig gröda i omställningsarbetet och det är bra att det kommer fram. Och visst finns det en potential att öka den svenska rapsodlingen, men inte för att klara av det här behovet.

  I dag odlas det raps på cirka 100 000 hektar i Sverige, det skulle kunna bli 150 000 hektar, menar Anneli Kihlstrand. Och inte ens då räcker den svenska rapsproduktionen till för Preems behov.

  Vända kurva

  – Sedan ska vi inte odla mer än att det är hållbart. Men förhoppningsvis kan det vända den långsiktiga nedgång vi sett de senaste åren, dels för att det blivit svårare att odla, inte minst på grund av insektsproblematiken som sannolikt inte kommer att bli enklare, och dels de väldigt splittrade signalerna från EU-håll när det gäller användning av raps för bränsleproduktion.

  – Fast visst är det här bra för rapsodlare i Sverige men också hela Nordeuropa och kanske även Kanada. Och det är klart att vi har en fördel i Sverige, det blir ju inte samma transportkostnader.

   I dag odlas det raps på cirka 100 000 hektar i Sverige, det skulle kunna bli 150 000 hektar, menar Anneli Kihlstrand, vd för Sveriges frö- och oljeväxtodlare. Men inte ens det räcker för Preems behov.
  I dag odlas det raps på cirka 100 000 hektar i Sverige, det skulle kunna bli 150 000 hektar, menar Anneli Kihlstrand, vd för Sveriges frö- och oljeväxtodlare. Men inte ens det räcker för Preems behov. FOTO: Mostphotos

  En stor del av den svenska produktionen av rapsolja sker i dag i AAK:s anläggning i Karlshamn. Varje år förbrukas det där cirka 300 000 ton rapsfrö, både svenskodlat och importerat. Det ger cirka 125 000 ton rapsolja. Läs mer om produktionen här.

  ATL har sökt AAK:s ledning för en kommentar om vilka konsekvenser Preems beslut får för bolaget.

  Fakta: Raffinaderiet i Lysekil

  14 december 2016: Preem ansöker om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

  9 november 2018: Domstolen godkänner ansökan. Beslutet överklagas dock av bland annat Naturskyddsföreningen.

  17 juni 2019: Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Samma dag skickar Naturskyddsföreningen en så kallad underrättelse till regeringen, som enligt organisationen borde ta över prövningen av tillståndet.

  27 juni 2019: Även Naturvårdsverket skickar en underrättelse till regeringen, med hänvisning till att utbyggnaden enligt verket faller in under miljöbalkens skrivelser om verksamhet som ”kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”.

  23 augusti 2019: Regeringen beslutar att ta över det slutgiltiga beslutet om Preems miljötillstånd.

  30 oktober 2019: Preem kompletterar sin tillståndsansökan. Bland annat minskas den planerade utbyggnaden med 20 procent, vilket tillsammans med andra åtgärder också sänker prognosen för koldioxidutsläppen.

  10–12 mars 2020: Mark- och miljööverdomstolen håller sin förhandling, i en lokal i Lysekil.

  15 juni 2020: Domstolens yttrande blir offentligt.

  16 september 2020: Lysekils kommunfullmäktige säger ja till Preems omdebatterade tänkta utbyggnad av oljeraffinaderiet.

  28 september 2020: Preem drar tillbaka sin ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil.

  Källa: TT

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen