Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 oktober 2019

  Baljväxtodlingen backar

  Odlingen av baljväxter har minskat rejält i år jämfört med 2018. Men rapsodlingen ökar – och en mindre andel mark ligger i träda.

   2 551 500 hektar har använts till åkermark i år. En siffra som i princip är oförändrad jämfört med i fjol. Arkivbild.
  2 551 500 hektar har använts till åkermark i år. En siffra som i princip är oförändrad jämfört med i fjol. Arkivbild. FOTO: Hans Dahlgren

  Det är inga drastiska förändringar i den statistik över jordbruksmarkens användning som Jordbruksverket precis presenterat.

  Totalt används i år 3 012 800 hektar till jordbruksmark. En siffra som är i princip oförändrad jämfört med 2018 och 72 600 hektar lägre än 2017.

  Av den marken används 2 551 500 hektar till åkerbruk, vilket är i nivå med fjolåret. 993 200 hektar har det odlats spannmål på i år, vilket också är i nivå med 2018. Däremot har raps- och rypsodlingen ökat med 6 procent och odlas i år på 105 600 hektar.

  27 300 hektar används till sockerbetor i år, en minskning med 11 procent jämfört med 2018.

  44 200 hektar har använts till baljväxtodling i år, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med 2018.

  Potatisodlingen har minskat med marginella 1 procent till 23 600 hektar.

  Betesmarken har ökat med 6 100 hektar till 461 300 hektar, vilket motsvarar 15 procent av den totala jordbruksmarken.

  Definitionen av betesmark har ändrats

  Jordbruksverket påpekar dock att statistiken till stor del bygger på jordbruksföretagens ansökningar om stöd och ersättningar. De senaste årens förändringar i stödsystemen har påverkat definitionen av betesmark, vilket delvis förklarar utvecklingen av betesmarksarealen.

  Andelen mark som ligger i träda i har jämfört med 2018 minskat med 20 procent, till 131 700 hektar.

  Jordbruksverkets statistik visar också att antalet jordbruksföretag fortsätter att minska något. I år är minskningen 580 företag, vilket motsvarar en knapp procent jämfört med 2018.

  På längre sikt är minskningen större – 15 procent jämfört med 2010, eller 10 517 företag i rena siffror.

  Främst är det företag med mellan 10 till 20 hektar som blivit färre sedan i fjol. Ungefär 10 procent av landets totalt 60 574 jordbruksföretag, 6 720 stycken, har i dag över 100 hektar åkermark vardera. Av den totala åkermarken brukas knappt 60 procent av gårdar som har över 100 hektar, och 15 procent av den enda procent av företagen som har mer än 400 hektar åkermark.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen