Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 mars 2017

  "Positivt med kvotplikt"

  Mer piska och mindre morot. Så kan regeringens strategi för ökad andel biodrivmedel beskrivas.

  "Sammantaget är det positivt med kvotplikt", säger Fredrik Thörnqvist på finska Neste som står för halva världsproduktionen av HVO.

  I dag används moroten genom att befria biodrivmedel från skatt. Nu kommer istället piskan fram med lagstiftning som successivt kräver ökad andel inblandade biodrivmedel. Samtidigt beläggs inblandade biodrivmedel med skatt.

  RELATERAT Regeringen föreslår högre inblandning av biodrivmedel

  Orsaken är att skattebefrielsen, enligt EU, kan anses vara ett otillåtet statsstöd.

  För att kompensera den ökade beskattningen sänks skatten på den fossila delen av bränslet. Resultatet ska bli att priset vid pump blir oförändrat.

  Men det gäller bara den del biodrivmedel som blandas in i fossila bränslen.

  Höga krav

  De rena biodrivmedlen, som HVO100, kommer fortfarande att vara skattebefriade. Även E85 (85 procent etanol) och Fame (exempelvis raps-diesel RME), som idag beskattas, ska få sänkt skatt för att förbättra dessa två energislags konkurrenskraft.

  För diesel specifikt har regeringen satt upp höga krav från start. År 2018 ska utsläppsminskningen vara 19,3 procent jämfört med 2011. År 2030 ska inblandningen vara 50 procent. Redan idag har en del mackar 40 procents inblandning av biodrivmedel i dieseln.

  ”Positivt med kvotplikt”

  Fredrik Törnqvist, chef för näringspolitik på finska Neste som står för halva världsproduktionen av HVO, uppskattar dock att inblandningen totalt låg runt 20 procent i diesel i Sverige 2015.

  – Sammantaget är det positivt med kvotplikt och skattelättnader för de rena biodrivmedlen. Om regeringen definierar om PFAD (palmoljerester) är risken att det blir svårare för oss att möta efterfrågan.

  Kan det driva upp priset på drivmedel generellt?

  – Alla begränsningar på råvarusidan medför prisökningar. De blir ett fåtal råvaror som efterfrågas och då stiger de i pris, säger Fredrik Törnqvist.

  ”EU:s linje är fel”

  På Svebio, en organisation som stöder producenter av förnybar energi, oroar man sig för jokern i leken, EU:s försök att bromsa användningen av livsmedelsgrödor för HVO.

  – Regeringen borde arbeta hårdare för att få bort den utfasningen av biodrivmedel från åkergrödor för dieselproduktion som EU föreslagit. Det är en felaktig linje eftersom vi har ett överskott på åkermark och mat, säger Gustav Melin, vd på Svebio.

  En gröda som andra

  Svebio anser, till skillnad från miljörörelsen, att palmolja är okej.

  – Det är inget fel på palmolja i sig. Det är en gröda som alla andra. Det beror på hur man odlar den om den är hållbar eller inte. Och det finns mycket mark man kan odla på. Det är snarare livsmedelsanvändningen av palmolja, i exempelvis choklad och kex, som driver avskogningen, säger Gustav Melin.

  LÄS MER: Skatt får gårdar att tveka om biodiesel

  LÄS MER: EU-beslut hot mot rapspriset

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen