Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 februari

  Polska köttet gick ut från fem centralkök

  Köttet från den polska slakteriskandalen har spårats till fem centralkök i Stockholmsområdet. Bland storkökets kunder finns gymnasier, förskolor, och flera så kallade elitskolor, visar ATL:s granskning.

  Skolmatsleverantören driver totalt åtta tillagningskök i Stockholmsområdet, men också en publik restaurang i närheten av Stureplan i Stockholm.

  Efter att den polska slakteriskandalen briserade kunde Livsmedelsverket tidigt konstatera att delar av det undermåliga och felmärkta slaktade köttet hade hamnat i Sverige, och snart stod det även klart att flera skolor ofrivilligt hade dragits in i slakteriskandalen.

  Omsätter hundra miljoner

  Enligt den lista som ATL har begärt ut från Livsmedelsverket kopplas skolorna till den centrala underleverantören som driver de åtta tillagningsköken. Fem av dessa har, enligt Livsmedelsverket, använt det polska köttet. Därutöver har även delar av köttleveransen gått till ytterligare en fristående restaurang i Stockholm samt till en restaurang i Uppsala, enligt Livsmedelsverket.

  Enligt årsredovisningen uppges skolmatsföretaget ha ett 30-tal anställda och en årlig omsättning på över hundra miljoner kronor. Efter försäljningsframgångar steg vinstmarginalen förra året till 7,5 procent.

  20 000 luncher

  ATL: har sökt företrädare för företaget och styrelsen under dagen, men har inte nått fram på några av de telefonnummer som står listade. Enligt sin hemsida har företaget ett 80-tal kunder, varav flera namnkunniga privatskolor, gymnasier och förskolor. Enligt egna uppgifter på hemsidan serverar skolmatsföretaget varje dag över 20 000 luncher i Stockholmsområdet. En av kunderna som får sin mat via ett av de fem centralköken är, enligt hemsidan, Kunskapsgymnasiet Globen som ingår i friskolekoncernen Kunskapsskolan.

  Skolans koppling till slakteriskandalen kommer som en nyhet för gymnasiets rektor, Kajsa Rehnman, som ber att få avvakta med kommentarerna när ATL ringer upp.

  Via Internationella Kunskapsgymnasiet i Liljeholmen, som ingår i samma koncern, och som också har fått matleveranser från ett av de aktuella köken blir vi hänvisade till skolkoncernens kommunikationschef, Sofi Klang.

  Hon säger till ATL att skolkoncernen inte kan kompromissa om livsmedelssäkerheten, och att företaget nu kommer att föra en dialog med den aktuella leverantören.

  – Att köttet inte är veterinärbesiktigat är under all kritik och vi har betydligt högre krav än så på våra matleverantörer, säger hon.

  Informationen som Kunskapsskolan hittills har fått, och som har förmedlats till skolorna, är att det har gått ut en matleverans med icke veterinärbesiktigat kött, vilket Kunskapsskolan också ser allvarligt på, enligt Sofi Klang.

  Hon nämner också att företaget just nu håller på att gå in i en ny central upphandling där matsäkerhet kommer att vara en av parametrarna.

  Vad kan ni göra som skola för att säkerställa att maten som serveras är säker?

  – Vi kan ställa krav på våra leverantörer men det är leverantörerna som måste säkerställa att livsmedelskedjan håller vad den lovar, säger hon.

  Fakta: Slakteriskandalen

  Den polska slakteriskandalen omfattar totalt 2 700 kilo kött från sjuka kor, varav 250 kilo ska ha exporterats till Sverige. Enligt uppgift har det polska företaget köpt in sjuka djur och sedan slaktat dessa under tider på dygnet när slakten inte har övervakades av veterinärer. Köttet har sedan märkts som besiktigat innan det sålts vidare till olika länder inom EU. Enligt livsmedelsverket finns det inga misstankar om att någon i importledet ska ha begått något fel.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen