Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 maj 2018

  "Polisinsatser och juridiska påföljder krävs"

  Säkerhetspolisen och Polismyndighetens åtgärdsförslag som ska stärka arbetet mot politiskt motiverad brottslighet kan komma att bli betydelsefullt också i arbetet mot trakasserier mot Sveriges lantbrukare.

  – En draghjälp i rätt riktning, säger Palle Borgström, ordförande för LRF.

  Många av Sveriges bönder och djurhållare känner oro för att drabbas av hot och trakasserier från djuraktivister och den senaste tiden har hoten och hatet legat högt på agendan, något som ATL har rapporterat om.

  Några som har tagit lantbrukarna under sina vingar även i denna fråga är LRF med ordförande Palle Borgström i spetsen. Under förra veckan träffade Palle Borgström justitieminister Morgan Johansson (S) för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda bönderna.

  På mötet lyfte Morgan Johansson det regeringsuppdrag som säkerhetspolisen och polismyndigheten har fått och som går ut på att intensifiera arbetet mot politiskt motiverad brottslighet.

  – I det begreppet ingår islamistisk extremism, högerextremism samt vänsterextremism, där en del av dessa brott ingår, sade Morgan Johansson till ATL i samband med mötet.

  FOTO: Säkerhetspolisen
   Palle Borgström, ordförande för LRF.
  Palle Borgström, ordförande för LRF. FOTO: Mats Ostelius

  Och i fredags överlämnade säpo och polisen en rapport till regeringen med flera förslag på åtgärder som ska stärka myndigheternas samarbete i arbetet mot politiskt motiverad brottslighet där vissa av de brott i form av hot och trakasserier som lantbrukare utsätts för ingår.

  Palle Borgström har läst rapporten och ser arbetet som ett steg i rätt riktning också i frågan om hoten mot Sveriges lantbrukare.

  Samarbete underlättar

  – Rapporten handlar i grunden om våldsbejakande extremism, våra frågor hamnar mer i periferin. Men i grunden pekar rapporten på att politiskt motiverad brottslighet behöver prioriteras. Polisen och Säpo samarbetar mer än tidigare vilket gör att man kan arbeta snabbare och komma längre i utredningarna vilket ett steg i rätt riktning, säger Palle Borgström till ATL.

  Men är det inte konstigt att djuraktivism inte nämns någonstans i rapporten?

  – Vår problematik nämns inte i rapporten, men indirekt gör den ändå det eftersom den ligger i kategorin politiskt motiverad brottslighet. Bara för att det inte nämns uttryckligen betyder det inte att Säpo och polisen inte jobbar med den här frågan. Det är jag inte orolig för.

  Det som polisen och säpo har studerat i sin rapport är bland annat förslag på åtgärder som respektive myndighet ska för att stärka arbetet mellan myndigheterna, föreslå hur samverkan med andra myndigheter och aktörer kan stärkas samt redogöra för åtgärder och insatser inför valrörelsen 2018.

  Och enligt Palle Borgström är ett mer intensifierat arbete välbehövligt.

  Många känner otrygghet

  – Det stora problemet för de lantbrukare som utsätts för hot och trakasserier av djuraktivister är omfattningen och konsekvenserna för de drabbade. De blir oacceptabla. Det handlar om aktivister som på ett mycket utstuderat sätt väljer ut enskilda djurhållare och trakasserar och hotar dem under lång tid. Ibland så att de tvingas att lägga ner sin verksamhet. Det är det stora problemet. Den signal vi har fått är att många lantbrukare känner otrygghet, säger Palle Borgström och fortsätter:

  – Polisens jobb är att hela tiden prioritera mellan alla anmälningar. Straffskalan för den typ av brott som vi pratar om nu är ganska låg, de är också svåra att utreda. Jag känner till ett antal fall där lantbrukare har anmält till polisen och sedan fått veta att utredningen har lagts ner. Det är svårutredda brott, säger Palle Borgström.

  2018 kommer reglerna för kameraövervakning att ändras vilket kommer underlätta för privatpersoner att använda sig av övervakningskameror. En ny lag som snart träder i kraft och som innebär att en person som har blivit belagd med kontaktförbud och som överträder det kan få fotboja, något som kan blir aktuellt för vissa aktivister som har blivit belagda med kontaktförbud gentemot personer som de har trakasserat, menar Palle Borgström.

  Har ett eget ansvar

  Men vilket ansvar är rimligt att lägga på lantbrukare själva när det kommer till att vidta skyddsåtgärder? Lantbrukare har, precis som alla andra, ett ansvar att skydda sin egendom. Det är när det går utöver detta som samhället måste rycka in, tycker Palle Borgström.

  – Det klart att man som lantbrukare har ett ansvar att skydda sin egen egendom, vi har alla lås på dörrarna till våra bostäder, ingen ifrågasätter det ansvaret. För lantbrukare kan det handla om att skydda sig i form av att ha lås, hålla sådant som är stöldbegärligt inomhus och ha ordentlig belysning på gårdsplanen. Men när det kommer till trakasserier, olaga intrång och hot är det polisinsatser och påföljder i det juridiska systemet som krävs.

  För LRF har brottsligheten mot lantbrukare blivit en viktig profilfråga. Polismyndigheten och säpos uppdrag att stärka samarbetet i arbetet mot politiskt motiverad brottslighet är en bra draghjälp i rätt riktning, tycker Palle Borgström, samtidigt lyfter han också behovet av att stötta de som drabbas.

  – LRF har ju många profilfrågor men det är klart att vi har en viktig roll i att driva dessa frågor, både när det kommer till de lagförändringar som vi vill få till och att stötta våra lokalavdelningar i landet och de som blir utsatta. Som ordförande blir jag mycket stolta när jag hör att lokalavdelningar stöttar utsatta medlemmar. Det är också en av LRF:s stora styrkor, avslutar Palle Borgström.

  Läs rapporten här.

  LÄS OCKSÅ: Ny lag kan försvåra för aktivisterLÄS OCKSÅ: Oacceptabla hot mot djurbönder

  Relaterade artiklar

  Till toppen