Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 juli 2020

  Polisen varnar för oseriösa rekryteringsföretag

  Bristen på arbetskraft inom jord- och skogsbruket under coronapandemin kan öka risken för människohandel, fruktar polisen. Nu varnar polisregionerna i södra Sverige för att arbetsgivare i de gröna näringarna kan ställas inför särskilda prövningar denna sommar.

  FOTO: Thomas Carlgren

  ”Brist på säsongsarbetande personal inom grönsaksodling, bärplockning och skogsplantering kan leda till fler ärenden gällande människohandel för tvångsarbete och människoexploatering, när oseriösa företag erbjuder rekrytering av personal”, skriver polisen på sin hemsida.

  – Genom vår underrättelseverksamhet såg vi problemet i fjol, främst i samband med bärplockning. Vi informerade om situationen i en artikel i ATL förra sommaren, säger Sven Delin, tillförordnad sektionschef på regionala underrättelseenheten i polisregion Syd.

  Pandemin förvärrar

  I år varnar polisen i förebyggande syfte, bland annat via sociala medier. Enligt polisen riskerar situationen att förvärras på grund av coronapandemin. När länder avråder sina medborgare från att åka och arbeta i Sverige, ökar utrymmet för oseriösa aktörer att tillhandahålla arbetskraft, menar polisen.

  – Därför vill vi påminna om att det gäller att vara mycket vaksam, så att de rekryteringsföretag man använder sig av är legitima, säger Sven Delin.

  Ännu finns ingen samlad bild av om farhågorna har besannats.

  – Människohandel är ett mycket svårbevisat brott. Ofta bygger det på en viss grad av frivillighet. Vi behöver vara många som är observanta för att kunna upptäcka det, säger Sven Delin.

  Annika Persson, företagsutvecklare på LRF i Skåne, säger sig inte ha kännedom om några aktuella fall av oseriösa rekryteringsföretag inom lantbrukssektorn.

  – Bland våra medlemmar har vi inte märkt av någon ökad oro för detta under pandemin, säger hon.

  LRF har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen och SLU kring utländsk arbetskraft, men Annika Persson välkomnar ändå polisens uppmaningar att vara vaksam.

  – Det är alltid bra att arbeta förebyggande, säger hon.

  Polisens råd: Tänk på det här i kontakten med personalrekryteringsföretag:

  • Reagera om det är mycket billigt att anställa någon – är det någon som skulle arbeta för en sådan lön?

  • Ta referenser på företaget du anlitar.

  • Var tydlig mot företaget att personalen ska få ta med sina rese- eller id-handlingar till arbetsplatsen.

  • Var tydlig i dialogen med företaget att du förväntar dig goda arbetsvillkor för dem som anställs.

  • Ställ frågan till personal om de betalar procent på sin lön till företaget eller om de får hela lönen själv.

  • Var uppmärksam på hur personalen mår.

  • Ta kontakt med polisen vid misstanke om att allt inte står rätt till.

  Källa: Polisen

  Fotnot: I en tidigare version av den här artikeln förekom en bild som på ett olyckligt och felaktigt sätt kunde kopplas samman med artikelns innehåll. ATL beklagar detta samt vill poängtera att bilden var helt slumpmässigt vald, och att ingen sådan koppling finns.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen