Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juni

  Lantmännen har förlorat 150 miljoner under pandemin

  Coronapandemin påverkade Lantmännens resultat negativt med drygt 150 miljoner kronor under perioden januari till och med april i år, enligt koncernens vd Per Olof Nyman.

  – Men det är hanterbart tack vare styrkan med vår diversifierade portfölj, säger han till ATL.

   Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen.
  Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen. FOTO: Johan Olsson/Pressbild

  Som ATL berättade på onsdagen redovisar Lantmännen ett resultat efter finansiella poster för första tertialet (januari-april) 2020 på 447 miljoner kronor, jämfört med 335 miljoner kronor för motsvarande tertial föregående år.

  Division Lantbruk redovisar en kraftig resultatförbättring till 104 miljoner kronor mot -28 miljoner under motsvarande tertial 2019. Lantmännen skriver att första halvåret i fjol dock fortfarande var kraftigt negativt påverkat av torkan 2018.

  ”Gradvis förbättring”

  Vd Per Olof Nyman beskriver perioden januari till och med april som ”ett väldigt tudelat tertial”.

  – Vi har å ena sidan gått in med ett bra momentum från 2019 och hade även en god utveckling inom alla våra affärsområden fram till runt den 12 mars då pandemin verkligen började få konsekvenser. Men vi väntar oss en gradvis förbättring nu när samhällena även i Europa börjar öppna upp, säger Per Olof Nyman till ATL.

  Hur har pandemin påverkat Lantmännen hittills?

  – Ganska ordentligt. I första tertialet har pandemin haft en negativ resultatpåverkan med drygt 150 miljoner kronor.

  Hur allvarligt är det?

  – Vi hade i början av året räknat med en viss nedgång i konjunkturen och sedan tillkom utöver det viss coronapåverkan. Men det är hanterbart tack vare styrkan med vår diversifierade portfölj. Till skillnad från till exempel torkåret 2018 så är lantbruksverksamheten i stort sett opåverkad den här gången.

  Coronapandemins påverkan har haft störst negativ påverkan på bageriverksamheten Lantmännen Unibake och på Swecon, en återförsäljare av Volvotillverkade bygg- och anläggningsmaskiner.

  Läs också: Lantmännen stärker resultat trots coronapress

  Störst är tappet i Division Livsmedel som redovisar ett resultat på 190 miljoner kronor (239 föregående tertial), efter främst minskad försäljning inom bageriverksamheten Unibake efter nedstängningar av skolor, restauranger och snabbmatskedjor. Inom Unibake har 1 000 av totalt 6 000 anställda kortidspermitterats.

  Samtidigt stärkte Ceralia – ett affärsområde inom divisionen med fokus på spannmålsbaserade varor – sitt resultat.

  – Vi har haft en väldigt hög butiksförsäljning framför allt vad gäller mjöl och pasta som blev bunkringsvaror i början av pandemiutbrottet.

  Hur ser ni på framtiden?

  – Fortsätter pandemin över lång tid så kanske vi måste vidta fler åtgärder. Det vi hittills gjort är att se till att vara återhållsamma med våra kostnader och vi måste skjuta på vissa investeringar. Vi räknar med att årets andra tertial också blir ganska besvärligt, men därefter väntar vi oss en successiv återgång till en mer normal situation.

  Mer ur rapporten

  Division Energis resultat förbättrades med nästan 156 procent till 133 miljoner kronor mot 52 miljoner motsvarande tertial 2019. Det beror dels på höga etanolpriser, dels på att affärsområdet Lantmännen Reppe stärkt sitt resultat efter att i mars ställt om sin produktion till desinfektionsmedel efter pandemiutbrottet.

  Efterfrågan på Lantmännen Aspens produkter har också varit god i Norden. Men resultatet har samtidigt påverkats negativt efter att den franska delen av verksamheten stängt ner till följd av pandemin.

  Affärsområdet Fastigheter redovisar ett förbättrat resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 75 miljoner kronor (71). Lantmännen konstaterar att större byggprojekt fortskrider som planerat. Det rör sig bland annat om ett nytt Lantmännenkontor i Malmö och en ny anläggning för Lantmännen Maskin i Vara.

  Källa: Lantmännen

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen