Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 september

  Övergödningen högsta prioritet för Östersjöministrar

  Regelverket för nitratkänsliga områden måste ses över, enligt EU-länder med kust vid Östersjön.

   Lantbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön måste minska ännu mer, anser ministrar från EU-länder kring Östersjön.
  Lantbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön måste minska ännu mer, anser ministrar från EU-länder kring Östersjön. FOTO: Ann Lindén

  EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius, själv från Litauen, samlade i måndags miljö- och jordbruksministrar från de åtta EU-länder som kantar Östersjön till en konferens om innanhavets hälsotillstånd. Från Sverige deltog klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP). Övergödningen, till stor del orsakad av avrinning från jordbruksmark, var ett av tre högprioriterade områden tillsammans med andra skadliga utsläpp, inklusive nedskräpning och överfiske.

  Jordbrukets utsläpp prioriteras

  I ett gemensamt uttalande konstaterar deltagarna att EU:s mål om en god miljöstatus i Östersjön till 2020 inte kommer att nås, bland annat på grund av övergödningen. Det krävs därför extra ansträngningar, och det snabbt. Att få ner tillförseln av näringsämnen från jordbruket ska prioriteras. Bland annat måste nitratdirektivets definition av nitratkänsliga områden ses över. Uttalandet är inte bindande.

  Relaterade artiklar

  Till toppen